Leren is altijd > Zorg en ondersteuning  > Grensverleggend zorgen
Grensverleggend zorgen 1

Grensverleggend zorgen

Grensverleggend zorgen 2

Doel

Grensverleggend Zorgen is de regionale (Zorgkantoorregio Groningen) invulling van het landelijk programma van VWS dat is bedoeld om in de toekomst verzorgende, medische en verpleegkundige zorg te kunnen blijven leveren aan kwetsbare ouderen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Om deze ambitie waar te maken, is een herschikking van taken nodig tussen verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde, de physician assistant[1] en de huisarts. Deze taakherschikking volgt uit het ontwikkelen van nieuwe concepten gericht op een houdbare organisatie van specialistische zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Groningen.

Het programma wordt voor het verrichten van onderzoek ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen de regio Groningen valt dit programma ook onder de RAAT afspraken topic 4: Anders werken.

Deelnemende zorgaanbieders

De deelnemende organisaties, die tevens zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Grensverleggend Zorgen, zijn: de Hoven, Zorggroep Meander, Zonnehuisgroep Noord, Zorgcentrum de Blanckenborg, NNCZ, Vredewold, Het Hooge Heem, Dignis en TSN.

Projecten

Binnen het programma Grensverleggend zorgen zijn 3 projecten ontwikkeld:

  1. het delen van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de avond-, nacht- en weekenddienst
  2. eenduidige triage
  3. samenwerking tussen huisartsen en verpleeghuisorganisaties.
Grensverleggend zorgen 3
Foto: Mieke Draijer

Zoomsessie op 11 juni 2020

Op 11 juni 2020 vond een Zoomsessie plaats met medewerking van mevrouw Mieke Draijer, medisch directeur van Zorggroep Alliade. Maar liefst 38 professionals uit Groningen tot en met Zeeuws-Vlaanderen deden aan de Zoomsessie mee. De projectleider, Sjoukje Niehof, kijkt terug op een inspirerende online bijeenkomst. Mede door de vragen van de deelnemers was het een interactieve en boeiende sessie.

Inzoomen

Tijdens de sessie zoomden de deelnemers in op hoe ook in de toekomst, door samenwerking, goede medische zorg in de vv&t mogelijk kan blijven. Volgens Mieke Draijer begint dit met een duidelijke visie op de medische as. Zij pleit voor een integrale aanpak samen met de huisartsen en specialisten.

De beste zorg voor de cliënt

Mieke Draijer: ‘Ik kijk naar huisartsen als de voorliggende voorziening voor alle medische vraagstukken. De specialist ouderengeneeskunde zie ik als een specialist op wie de huisarts kan terugvallen. Op deze manier leveren we zorg die het beste is voor de cliënt’.

Samenwerken

Om vruchtbare samenwerking mogelijk te maken is afstemming nodig over hoe alle betrokken disciplines naar langdurige zorg kijken. Goed met elkaar samenwerken gaat ook over loslaten en op afstand vertrouwen hebben in wat anderen doen.

Uitzoomen

Voor het realiseren van passende medische zorg in de toekomst is het nodig om uit te zoomen; om aandacht te hebben voor alle verschillende partijen met ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. De presentatie van Mieke Draijer dient als een bron van kennis en inspiratie

Terugluisteren en hand-out

Met deze link is de sessie te beluisteren en bekijken: https://youtu.be/poZ4U0X6SvQ

De hand-out van haar presentatie is hier te downloaden: Pdf In- en uitzoom De ouderenzorg in de toekomst


[1] De physician assistant (ook wel PA) is in staat om medische en medisch-ondersteunende handelingen van een arts over te nemen, onder meer het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken en het afnemen van de voorgeschiedenis van patiënten/cliënten. De physician assistant werkt altijd onder supervisie van de arts, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling.

Geen reacties
Reactie toevoegen
Name*
Email*
Website