Geestelijk verzorger

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft als hoofddoel van de verpleeghuiszorg: een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces.  Hierbij wordt o.a. het belang onderstreept van persoonsgericht...

Coaching bij Interzorg

Door: Cees Oprins, met medewerking van Margo Oosterhof en Eva Kan-Rijpkema Veel organisaties voor verpleeghuiszorg en thuiszorg in Noord-Nederland hebben rollen en functies gecreëerd op het gebied van leren & ontwikkelen. De invullingen en benamingen blijken per organisatie te verschillen, maar meestal zien we drie niveaus:...

Grensverleggend zorgen

‘De reis is belangrijker dan de bestemming’ zo spraken de deelnemende organisaties zich uit tijdens de werkconferentie Grensverleggend Zorgen die in september 2019 plaatsvond. Met veel plezier heb ik mij ruim anderhalf jaar voor deze reis ingezet. Het was een traject met uitdagingen, kansen en...

De dynamiek van coaching

Coaching is een al langer bestaand modewoord met veel en ook uiteenlopende betekenissen. Het varieert van de rol van een persoonlijk adviseur tot wat in de sportwereld wordt gedaan om een winnend team te krijgen. In organisaties ligt het zwaartepunt in de rol van de...

Leernetwerken

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg roept bestuurders op (bladzijde 21) een actieve rol te vervullen bij de totstandkoming en instandhouding van lerende (regionale) netwerken. Jelly Zuidersma ging in haar bijdrage (van 7 december 2020) in op wat een netwerkorganisatie is. In dit artikel richt ik mij op...

Reflecteren is altijd

Toen mij gevraagd werd of ik wat wilde schrijven voor deze website realiseerde ik me dat ik een van de eerste exemplaren van het boekje De Reflectieve Professional heb gegeven aan de toenmalige thuiszorgmedewerkster van mijn moeder. Mijn ervaringen in die rol van mantelzorger maar...

Specialist ouderengeneeskunde

Nadat eerder Inge Doornbos en Anja Dieterman (van Zorggroep Meander) en John Pijpker (van De Hoven) hun licht lieten schijnen op de toekomst van de verpleeghuiszorg en thuiszorg, is het nu de beurt aan de specialist ouderengeneeskunde (SO). Aan het woord komt Doede Veltman. Hij...

De reflectieve professional

Het CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists)-raamwerk wordt in de zorg en in het onderwijs veel gebruikt. Het beschrijft de beroepen van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in zeven competentiegebieden. Centraal staat de rol van zorgverlener die ontstaat door overlappingen met zes andere bekwaamheden. Mijn...

Leerklimaatscan

Organisaties die leren belangrijk vinden, maar tevens onzeker zijn over de beleving van die ambitie onder de medewerker kunnen kiezen voor het uitvoeren van een leerklimaatscan. Je komt dan aan de weet hoe medewerkers oordelen over de leerruimte, leerpraktijken, leerbehoeften, leermogelijkheden en meer. Maar, zodra...