Verbeelding met metaforen

Een van de manieren om de verbeelding te prikkelen is het gebruik van metaforen. Een metafoor is een stijlfiguur, een vorm van figuurlijk taalgebruik. Als je bijvoorbeeld wilt zeggen dat je collega Netty altijd alles weet, kun je daar een metafoor van maken: Netty is...

Manifest voor de beroepsidentiteit

In maart van dit jaar verscheen, van de hand van prof. dr. Manon C.P. Ruijters het Manifest voor de beroepsidentiteit. Manon Ruijters is hoogleraar aan de VU met een leerstoel op het gebied van leren, ontwikkelen en gedragsverandering. Tevens is zij als lector verbonden aan...

Stagiaires warm onthaald

Een nieuw schooljaar betekent voor alle verpleeghuizen de komst van een grote groep nieuwe stagiaires. Om iedereen zich thuis te laten voelen én wegwijs te maken in de organisatie, ligt het voor de hand om alle stagiaires uit te nodigen voor een bijeenkomst op locatie....