Tweespraak

Door: Anne-Mein Boerema en Peter Vervloet Anne-Mein en Peter drinken een digitale kop koffie en stellen elkaar dezelfde vragen. Dit resulteert in een mooie kennismaking met hen en met Oosterlengte en Noorderboog. Vanzelf spreken zij ook over ontwikkelingen in de zorg en op het gebied van...

Innovatie

Innovatie hoe normaler, hoe liever Zodra het over innovatie gaat vallen mij een paar dingen op. Op de eerste plaats dat veel mensen innovatie associëren met technologie en al snel een link wordt gelegd met ICT toepassingen. Ook merk ik dat we innovatie doorgaans moeilijk en extra...

Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject

Door: Cees Oprins, met medewerking van John Post en Nico Morée ROC Menso Alting bracht mij in contact met Accolade Zorg, onder meer gevestigd in ArendState te Assen. Ik spreek John Post (regiomanager) en Nico Morée (teamcoach) over het ‘Verkort leer-werk-traject’ dat zij samen met Menso...

Je ziet het pas als je het doorhebt

Je ziet het pas als je het doorhebt De praktijk van doen, reflecteren en leren Door: Cees Oprins, met dank aan de, op hun aller verzoek, niet bij naam genoemde medewerkers van wie de in dit artikel behandelde voorbeelden afkomstig zijn. Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg spreekt over Persoonsgerichte zorg...

Een coachende stijl

Een coachende stijl Zelfs in crisistijd Nu ik toekom aan het schrijven van deze column verkeren de vvt-organisaties in de provincie Groningen in heftig vaarwater. We bevinden ons midden in de 2e coronagolf die dit keer ongenadig hard toeslaat in de verpleeghuizen. Ik beleef dit als een...

Geestelijk verzorger

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft als hoofddoel van de verpleeghuiszorg: een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces.  Hierbij wordt o.a. het belang onderstreept van persoonsgericht...

Lastige vragen

Ook voor bestuurders is het reflecteren op het eigen handelen een van de belangrijkste aspecten van het professional zijn. Ik neem dagelijks veel besluiten, al dan niet samen met anderen. Vaak op basis van feiten en cijfers, rapporten en beleidsvoorstellen. Soms ook op basis van...

Reflecteren is altijd

Toen mij gevraagd werd of ik wat wilde schrijven voor deze website realiseerde ik me dat ik een van de eerste exemplaren van het boekje De Reflectieve Professional heb gegeven aan de toenmalige thuiszorgmedewerkster van mijn moeder. Mijn ervaringen in die rol van mantelzorger maar...