Leren is altijd > Personeel

Na Corona

In de media is veel aandacht voor de druk die de coronamaatregelen hebben gelegd - en nog altijd leggen - op de medewerkers van de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Deze druk bestaat uit een combinatie van velerlei ervaringen: ziekte, levenseinde, leed, extra diensten, twijfel...

HR-stromen

Onder de vlag van Topic 1 van het Convenant Thuis in het verpleeghuis werken zorgaanbieders samen om hun personeelssamenstelling op peil en stabiel te houden. In deze bijdrage gaat het over werk dat al gedaan is en over werk dat in de startblokken staat.Topic 1Als...