Leren is altijd > Leren en verbeteren

Coaching bij Interzorg

Door: Cees Oprins, met medewerking van Margo Oosterhof en Eva Kan-Rijpkema Veel organisaties voor verpleeghuiszorg en thuiszorg in Noord-Nederland hebben rollen en functies gecreëerd op het gebied van leren & ontwikkelen. De invullingen en benamingen blijken per organisatie te verschillen, maar meestal zien we drie niveaus:...

De dynamiek van coaching

Coaching is een al langer bestaand modewoord met veel en ook uiteenlopende betekenissen. Het varieert van de rol van een persoonlijk adviseur tot wat in de sportwereld wordt gedaan om een winnend team te krijgen. In organisaties ligt het zwaartepunt in de rol van de...

Leernetwerken

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg roept bestuurders op (bladzijde 21) een actieve rol te vervullen bij de totstandkoming en instandhouding van lerende (regionale) netwerken. Jelly Zuidersma ging in haar bijdrage (van 7 december 2020) in op wat een netwerkorganisatie is. In dit artikel richt ik mij op...

Reflecteren is altijd

Toen mij gevraagd werd of ik wat wilde schrijven voor deze website realiseerde ik me dat ik een van de eerste exemplaren van het boekje De Reflectieve Professional heb gegeven aan de toenmalige thuiszorgmedewerkster van mijn moeder. Mijn ervaringen in die rol van mantelzorger maar...

De reflectieve professional

Het CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists)-raamwerk wordt in de zorg en in het onderwijs veel gebruikt. Het beschrijft de beroepen van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in zeven competentiegebieden. Centraal staat de rol van zorgverlener die ontstaat door overlappingen met zes andere bekwaamheden. Mijn...

Leerklimaatscan

Organisaties die leren belangrijk vinden, maar tevens onzeker zijn over de beleving van die ambitie onder de medewerker kunnen kiezen voor het uitvoeren van een leerklimaatscan. Je komt dan aan de weet hoe medewerkers oordelen over de leerruimte, leerpraktijken, leerbehoeften, leermogelijkheden en meer. Maar, zodra...

Werkplekleren

In de verpleeghuiszorg en thuiszorg wordt het belang van werkplekleren vaak onderstreept. Tegelijk blijkt dat het een woord is met veel betekenissen. Dat maakt dat gesprekken daarover moeizaam en verwarrend kunnen zijn. Dit artikel is een poging om een beetje helderheid te scheppen in betekenissen...

Spin in het web

Als student ben je de spin in het web en in die hoedanigheid breng je verbindingen aan tussen theorie en praktijk. Je leert over de nieuwste ontwikkelingen in de zorg en doet nieuwe kennis op. Het is van belang dat deze kennis niet alleen bij...

Rijnlandboekjes

Het Rijnlandboekje, met blauwe omslag, is van 2009. Jaap Peters (1956, hij noemt zichzelf organisatieactivist) en Mathieu Weggeman (1953, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven) zijn de auteurs. Opvolgers waren: Het Rijnland praktijkboekje (2012, rode omslag) en het Rijnland veranderboekje (2017, groene omslag). Wie...