Nieuw Woelwijck

Door: Marjan Ubels en Peter de Groot Nieuw Woelwijck (NW) is een dorpsgemeenschap van (!, niet voor) mensen met een verstandelijke beperking gevestigd te Sappemeer. Bijna 400, voornamelijk volwassenen, wonen en leven hier in een bewust afgestemde en veilige omgeving. Er zijn 42 woongroepen, winkeltjes, een...

Physician assistant (PA)

Op deze website kwamen eerder Anja Dieterman (GZ-psycholoog van Zorggroep Meander), John Pijpker (verpleegkundig specialist van De Hoven), Doede Veltman (specialist ouderengeneeskunde) en Judith Groot Zevert (geestelijk verzorger) aan het woord. Zij lieten hun licht schijnen op hun specialisme en de toepassing daarvan in de...

Je ziet het pas als je het doorhebt

Je ziet het pas als je het doorhebt De praktijk van doen, reflecteren en leren Door: Cees Oprins, met dank aan de, op hun aller verzoek, niet bij naam genoemde medewerkers van wie de in dit artikel behandelde voorbeelden afkomstig zijn. Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg spreekt over Persoonsgerichte zorg...

Geestelijk verzorger

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft als hoofddoel van de verpleeghuiszorg: een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces.  Hierbij wordt o.a. het belang onderstreept van persoonsgericht...

Grensverleggend zorgen

‘De reis is belangrijker dan de bestemming’ zo spraken de deelnemende organisaties zich uit tijdens de werkconferentie Grensverleggend Zorgen die in september 2019 plaatsvond. Met veel plezier heb ik mij ruim anderhalf jaar voor deze reis ingezet. Het was een traject met uitdagingen, kansen en...

Specialist ouderengeneeskunde

Nadat eerder Inge Doornbos en Anja Dieterman (van Zorggroep Meander) en John Pijpker (van De Hoven) hun licht lieten schijnen op de toekomst van de verpleeghuiszorg en thuiszorg, is het nu de beurt aan de specialist ouderengeneeskunde (SO). Aan het woord komt Doede Veltman. Hij...