Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject

Door: Cees Oprins, met medewerking van John Post en Nico Morée ROC Menso Alting bracht mij in contact met Accolade Zorg, onder meer gevestigd in ArendState te Assen. Ik spreek John Post (regiomanager) en Nico Morée (teamcoach) over het ‘Verkort leer-werk-traject’ dat zij samen met Menso...

Stagiaires warm onthaald

Een nieuw schooljaar betekent voor alle verpleeghuizen de komst van een grote groep nieuwe stagiaires. Om iedereen zich thuis te laten voelen én wegwijs te maken in de organisatie, ligt het voor de hand om alle stagiaires uit te nodigen voor een bijeenkomst op locatie....

HR-stromen

Onder de vlag van Topic 1 van het Convenant Thuis in het verpleeghuis werken zorgaanbieders samen om hun personeelssamenstelling op peil en stabiel te houden. In deze bijdrage gaat het over werk dat al gedaan is en over werk dat in de startblokken staat. Topic 1 Als...

Na Corona

In de media is veel aandacht voor de druk die de coronamaatregelen hebben gelegd - en nog altijd leggen - op de medewerkers van de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Deze druk bestaat uit een combinatie van velerlei ervaringen: ziekte, levenseinde, leed, extra diensten, twijfel...