Manifest voor de beroepsidentiteit

In maart van dit jaar verscheen, van de hand van prof. dr. Manon C.P. Ruijters het Manifest voor de beroepsidentiteit. Manon Ruijters is hoogleraar aan de VU met een leerstoel op het gebied van leren, ontwikkelen en gedragsverandering. Tevens is zij als lector verbonden aan...

Teamreflectie

Het is bijna onzegbaar welke variëteit van ervaringen medewerkers in hun handelingspraktijk opdeden en opdoen, nu al ruim een jaar, in coronatijd. Onmiskenbaar hebben we allemaal veel geleerd. Maar de mentale en fysieke belasting is niet gering te schatten. Niet voor niets openbaart zich de...

Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject

ROC Menso Alting bracht mij in contact met Accolade Zorg, onder meer gevestigd in ArendState te Assen. Ik spreek John Post (regiomanager) en Nico Morée (teamcoach) over het ‘Verkort leer-werk-traject’ dat zij samen met Menso Alting hebben ontwikkeld. Het is bijzonder actueel, want in maart...

Stagiaires warm onthaald

Een nieuw schooljaar betekent voor alle verpleeghuizen de komst van een grote groep nieuwe stagiaires. Om iedereen zich thuis te laten voelen én wegwijs te maken in de organisatie, ligt het voor de hand om alle stagiaires uit te nodigen voor een bijeenkomst op locatie....

Na Corona

In de media is veel aandacht voor de druk die de coronamaatregelen hebben gelegd - en nog altijd leggen - op de medewerkers van de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Deze druk bestaat uit een combinatie van velerlei ervaringen: ziekte, levenseinde, leed, extra diensten, twijfel...

HR-stromen

Onder de vlag van Topic 1 van het Convenant Thuis in het verpleeghuis werken zorgaanbieders samen om hun personeelssamenstelling op peil en stabiel te houden. In deze bijdrage gaat het over werk dat al gedaan is en over werk dat in de startblokken staat. Topic 1Als...