Teamreflectie

Het is bijna onzegbaar welke variëteit van ervaringen medewerkers in hun handelingspraktijk opdeden en opdoen, nu al ruim een jaar, in coronatijd. Onmiskenbaar hebben we allemaal veel geleerd. Maar de mentale en fysieke belasting is niet gering te schatten. Niet voor niets openbaart zich de...

Hoe krijg ik ze…

Ik hoor het vaak: hoe krijg ik ze… En dan komt er wat: aan het leren, aan het reflecteren, aan het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid, aan eigen initiatief, hoe krijg ik ze gemotiveerd en veel meer. Deze vraag duidt op de wens om...

Anders vasthouden

Door: Jan de Jonge en Cees Oprins Er is bijna geen manager of stafadviseur die Verdraaide organisaties van Wouter Hart niet kent. In deze bestseller beschrijft Hart overtuigend hoe de systeemwereld leidend is geworden op de leefwereld. De leefwereld staat voor de dagelijkse praktijk van de...

Zo zijn onze manieren

Organisatiecultuur blijft fascineren. Aan de ene kant ondervinden we de verstrekkende en harde invloed van cultuur, aan de andere kant dient cultuur zich aan als moeilijk grijpbaar, vaag en veelkoppig. In het programma Leren is altijd ontpopt de uitdaging Lerende zorgcultuur zich als een verdienstelijk...

Het kleine innovatieboek

Het kleine innovatieboek (2019) van Kim Spinder is verrukkelijk. De ondertitel is: Hoe pak je het aan en hoe houd je de energie erin? Dat oogt veelbelovend, maar al in haar Inleiding (bladzijde 8) waarschuwt ze: het boek is geen wetenschappelijke studie, geen implementatiemodel, geen...

Commissie Werken in de zorg

De Commissie Werken in de zorg dankt haar bestaan aan het actieprogramma Werken in de Zorg dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in maart 2018 is uitgebracht. Hierin vertelt het kabinet hoe het de personeelstekorten in de zorg wil aanpakken. De...