Het kleine innovatieboek

Het kleine innovatieboek (2019) van Kim Spinder is verrukkelijk. De ondertitel is: Hoe pak je het aan en hoe houd je de energie erin? Dat oogt veelbelovend, maar al in haar Inleiding (bladzijde 8) waarschuwt ze: het boek is geen wetenschappelijke studie, geen implementatiemodel, geen...

Commissie Werken in de zorg

De Commissie Werken in de zorg dankt haar bestaan aan het actieprogramma Werken in de Zorg dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in maart 2018 is uitgebracht. Hierin vertelt het kabinet hoe het de personeelstekorten in de zorg wil aanpakken. De...

Coaching bij Interzorg

Door: Cees Oprins, met medewerking van Margo Oosterhof en Eva Kan-Rijpkema Veel organisaties voor verpleeghuiszorg en thuiszorg in Noord-Nederland hebben rollen en functies gecreëerd op het gebied van leren & ontwikkelen. De invullingen en benamingen blijken per organisatie te verschillen, maar meestal zien we drie niveaus:...

De dynamiek van coaching

Coaching is een al langer bestaand modewoord met veel en ook uiteenlopende betekenissen. Het varieert van de rol van een persoonlijk adviseur tot wat in de sportwereld wordt gedaan om een winnend team te krijgen. In organisaties ligt het zwaartepunt in de rol van de...

Leernetwerken

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg roept bestuurders op (bladzijde 21) een actieve rol te vervullen bij de totstandkoming en instandhouding van lerende (regionale) netwerken. Jelly Zuidersma ging in haar bijdrage (van 7 december 2020) in op wat een netwerkorganisatie is. In dit artikel richt ik mij op...

Reflecteren is altijd

Toen mij gevraagd werd of ik wat wilde schrijven voor deze website realiseerde ik me dat ik een van de eerste exemplaren van het boekje De Reflectieve Professional heb gegeven aan de toenmalige thuiszorgmedewerkster van mijn moeder. Mijn ervaringen in die rol van mantelzorger maar...

De reflectieve professional

Het CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists)-raamwerk wordt in de zorg en in het onderwijs veel gebruikt. Het beschrijft de beroepen van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in zeven competentiegebieden. Centraal staat de rol van zorgverlener die ontstaat door overlappingen met zes andere bekwaamheden. Mijn...