Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: Gebruik van hulpbronnen