Werkgroep Lerende zorgcultuur 2022 van start 1

Door Stella Buurma

Tussen juni 2020 en oktober 2021 is een werkgroep Lerende Zorgcultuur, met ondersteuning van de programmaleider Leren is altijd en een adviseur van ZorgpleinNoord, aan de slag geweest om zicht te krijgen op hoe leren binnen hun organisaties gestalte krijgt. Na het presenteren van de resultaten in een mooie bijeenkomst eind oktober 2021, is de wens uitgesproken om met elkaar door te gaan in 2022.

Er heeft zich inmiddels een nieuwe groep van 30 deelnemers gevormd. Op 25 januari vond hiervan de aftrap plaats.

Met elkaar hebben zij in deze bijeenkomst verdiepende thema’s voor dit jaar met elkaar bepaald:

Werkgroep Lerende zorgcultuur 2022 van start 2

De komende maanden gaan de deelnemers in kleine groepen aan de slag met de voorbereiding van deze thema’s. We zullen daarover berichten in de komende nieuwsbrieven.