Waar komt die geestdrift tot veranderen en vernieuwen toch vandaan? 1

Door Ridzert Veenstra

Wordt veranderen en vernieuwen aangejaagd door de Covid-19-pandemie of zijn we met zijn allen toe aan nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector? Ik denk zonder meer dat de coronaperikelen een boost hebben gegeven aan het anders en meer inzetten van de digitale mogelijkheden die we al langere tijd hebben, maar nog maar mondjesmaat toepasten. Bovenal merk ik bij onze medewerkers dat ze zich meer en meer willen verdiepen in hun eigen vakgebied. Zij staan open voor de toepassing van digitale en technische mogelijkheden en zijn nieuwsgierig naar hoe andere organisaties dat doen. Ik vind dat mooi!

Wie met een nuchter verstand om zich heen kijkt, ziet meestal wel de dingen die niet goed gaan en/of wat beter kan. We gaan de hei op. Daar wordt geanalyseerd, gediscussieerd en geconcludeerd en vanuit dat vertrekpunt worden beleidsuitgangspunten geformuleerd en vervolgens komt een ambitieus plan op tafel om veranderingen en verbeteringen te ontwikkelen en implementeren. Als je de medewerkers dan vraagt: waarom ga je veranderen? Dan zeggen zij waarschijnlijk: omdat de organisatie dat wil.

Ik overdrijf misschien, maar ik denk wel dat we in de zorg toe zijn aan een nieuwere inzichten over organisatieontwikkeling.  Zelf ben ik nogal gecharmeerd van de Appreciative Inquiry methodiek (.PDF). Het is een methode die gebaseerd is op het aanboren en verder uitbouwen van bestaande krachten in de teams en de organisatie. Op elke plek  zijn wel talenten aanwezig en de methode wijst je de weg om die talenten optimaal te benutten. De energie komt van goede dingen in plaats van wat fout gaat en moet veranderen. Daarbij vind ik het belangrijk dat medewerkers een aantrekkelijk toekomstperspectief ervaren en zich bewust zijn van de richting die we hebben gekozen en de koers die we daardoor varen. Maar bij de realisatie daarvan spelen de medewerkers een grote rol, zo niet de hoofdrol. Medewerkers zijn zich in toenemende  mate bewust van hun eigen talenten en krachten. Zij vormen daarmee een solide en uitdagende basis voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Laat ze niet onbenut!

Leren is altijd sluit prima bij deze benadering aan. Het programma biedt volop mogelijkheden om jezelf en de organisatie verder te ontwikkelen. Kijk bij elkaar in de keuken en neem de goede ideeën mee! Door welzijn, zorg, techniek en economie meer bij elkaar te brengen, realiseren we een handelingspraktijk waar zowel cliënten als medewerkers zich goed bij voelen en veel profijt van hebben. Bestuur, management en staf staan hierbij niet aan de kant. Bij hen samen ligt de taak om continu passende voorwaarden te scheppen, voorwaarden die nodig zijn om ruim baan te maken voor de medewerkers die veranderen en vernieuwen. Met geestdrift!