Teamreflectie bij Zorggroep Meander 1

Door Jannet Woldring

Het behoeft geen uitleg dat corona in verpleeghuizen heeft geleid tot een enorme en langdurige werkdruk. Teamreflectie is een methode om teams in de gelegenheid te stellen te reflecteren op de ervaringen die zij in coronatijd hebben opgedaan, zowel individueel als in teamverband. Teamreflectie vindt plaats in twee sessies onder begeleiding van psychologen.
Zorggroep Meander heeft gebruikgemaakt van de geboden mogelijkheid. Er zijn nu zorgteams die de eerste bijeenkomst hebben gehad. Hun ervaringen zijn erg positief. De deelnemers vinden het fijn dat hier tijd voor vrijgemaakt wordt. De sessies brengen nieuwe inzichten en verbinding met collega’s. Hieronder volgen drie reflecties die medewerkers hebben geschreven.
Intussen melden meer teams zich die vragen om teamreflectie.

Reflectie 1 eerste bijeenkomst
Iedereen was ontspannen naar deze sessie gekomen. We hebben elkaar nog persoonlijker leren kennen in sommige gevallen. Daar kunnen we op de werkvloer profijt van hebben mocht er weer iets gebeuren. We hebben handvatten gekregen hoe om te gaan met moeilijke situaties. Besproken is dat er veel verschillende manieren zijn om met stress om te gaan. Je kunt het zien als vechten, bevriezen of vluchten. Dit werd herkend door het team.
In moeilijke omstandigheden kun je leunen of steunen. De mogelijkheid is om een buddy te zoeken om in gesprek te gaan over wat je bezig houdt. Het helpt om de keuzes die worden gemaakt beter te begrijpen. Een buddy kun je zelf kiezen en kan ook wisselen. Wij kregen het advies om dit de komende tijd te gaan doen. Iedereen van ons team vond het een fijne en leerzame ochtend.
Er was een mooie zin tijdens de sessie: Teams met gezonde veerkracht zijn mensen die in een abnormale situatie goed hun werk kunnen doen.
Zorgmedewerker locatie Veenkade

Reflectie 2 eerste bijeenkomst
De bijeenkomst werd door iedereen als positief ervaren. We hoorden van sommige  collega’s dat ze coronamoe zijn.  Wij ondervonden dat het fijn is om te weten hoe het met iedereen gaat en dat we met elkaar in gesprek waren/ blijven. Het was erg leerzaam en er was veel herkenning bij elkaar (we kennen elkaar redelijk goed), maar dat het belangrijk is dat we oog houden voor iedereen in haar vel zit. Er is afgesproken dat wij sowieso 4× met een collega een buddygesprekje hebben voor de volgende  bijeenkomst en dit noteren in het boekje. De afgelopen coronaperiode is hopelijk leerzaam geweest en zal helpen om in een eventuele volgende situatie beter met de spanning te kunnen omgaan. De bijeenkomsten werden geleid door gedreven personen, zij hadden een positieve houding en waren laagdrempelig.
Zorgmedewerker locatie Veenkade

Reflectie 3 over twee bijeenkomsten
Ervaring: in één woord positief; goed om samen hierover in gesprek te zijn geweest. Het zet je bewustzijn even weer op scherp en helpt om te kijken wat je zelf kunt doen en waar je je collega’s bij nodig hebt. Of waar je ondersteuning van je collega’s zou kunnen vragen. Ook is het fijn om te zien en horen dat je soms niet de enige bent die last had van coronatijdperk. Het is ook nuttig om tips van collega’s te krijgen. Daarnaast vond ik de trainer helder in de uitleg hoe stress nu werkt in je lijf en wat je hieraan zou kunnen doen.

Was het zinvol? In mijn ogen zeker zinvol. Het heeft mijzelf wel wat gebracht en daardoor ben ik erachter gekomen wat maakte dat ik tijdens corona niet zo lekker in mijn vel zat. Goede tips gekregen van collega’s en het helpt al om je verhaal te vertellen. Ook de buddygesprekken heb ik als zeer plezierig en zinvol ervaren. Je weet op deze manier ook hoe je collega’s er in staan en waar ik hen bij zou kunnen ondersteunen. Het creëert begrip en saamhorigheid. We hebben met elkaar afgesproken dat we er zelf mee door willen gaan na de trainingen en hiervoor gezamenlijk een vast moment voor inplannen. Dat zegt voldoende denk ik.

Zou ik het anderen aanbevelen? Ja, ik zou dit zeer zeker anderen aanbevelen. Het kan zinvol voor jezelf en voor je team.
Stafmedewerker