Sleutelboekje: tien sleutels voor verandergemak 1

Door Cees Oprins

Bij het thema van deze maand (veranderen en vernieuwen) passen suggesties voor verandergemak.
Een fraai woord dat ik aantrof op een publicatie van het Van Kleef Instituut (VKI). Het boekje (zie download) is het resultaat van antwoorden die 150 medewerkers in zorg en welzijn gaven op de vraag: wat hebben jullie nodig om je vak goed uit te oefenen?  Hun antwoorden en bijhorende verhalen hebben geleid tot tien praktische sleutels. Sleutels om medewerkers nóg beter te ondersteunen bij alle veranderingen in hun vak!

De context is complexiteit
De auteurs, Elvira Nijhof en Annemarie Klaasen, daagden maar liefst 150 medewerkers uit om te vertellen wat medewerkers nodig hebben om hun vak goed uit te oefenen. De context die zij schetsen is dat de zorg verandert en steeds complexer wordt. Die complexiteit ontstaat doordat cliënten

langer thuis blijven wonen en zelf meer moeten doen. De medewerkers die dagdagelijks in de arena staan, worden daardoor steeds meer de spil van het bieden van de juiste ondersteuning aan de cliënt. Ze zorgen minder, ze regelen meer, coördineren vaker en werken meer samen. Hoe gaat dat? Wat is moeilijk? Wat maakt het makkelijker?

De sleutels
De tien sleutels volgen stuk voor stuk uit de antwoorden en verhalen van 150 medewerkers.

  1. Staan de neuzen dezelfde kant op?
  2. Het is wél professioneel om te zeggen dat je iets niet weet.
  3. Het is moeilijk hoor, om níet te zorgen.
  4. Ik mis de oude hoofdzuster.
  5. Mopperen is makkelijker dan complimenten geven.
  6. Samen is gezelliger dan alleen.
  7. Ik heb geen tijd om mijn werk goed te doen.
  8. Nu snap ik waarom meneer Jansen zo onrustig is.
  9. Als zij nou eens aansluiten op mijn praktijk.
  10. Als ik weet hoe het moet, is het niet zo moeilijk.

Sleutel 3
Alle sleutels zijn de moeite van het lezen waard. Maar enkele vallen extra op. Zoals sleutel 3: het is moeilijk om niet te zorgen. De veranderingen in de zorg raken precies de kern van wat medewerkers gewend zijn: zorgen. Maar de boodschap is nu het stimuleren van cliënten, mantelzorgers en families om een optimaal aandeel te nemen in de noodzakelijke bezigheden. Minder zorgen voor en meer zorgen dat. Ook al is het best lastig om los te laten.

Een aanbeveling
De toegankelijke opzet maakt het boekje geschikt voor alle medewerkers; snel en makkelijk leesbaar en veel leerstof. Maak er gebruik van!