Samen voor duurzame zorg 1

Door Enne Feenstra

Het toekomstbeeld van de zorg, en met name de zorg voor kwetsbare ouderen, stemt niet vrolijk. Er is een tekort aan mensen en middelen, terwijl tegelijk het aantal ouderen toeneemt. Waar elke 70-plusser in 2015 nog kon rekenen op vier mensen die hem konden ondersteunen zullen dat er in 2035 nog maar twee zijn. Zulke getallen kunnen schrik aanjagen, maar daarmee lossen we niets op. Het verdient aanbeveling te zoeken naar andere manieren. Wie doen mee?  

In allerlei netwerken van RAAT en Thuis in het verpleeghuis zien we toekomstige tekorten onder ogen en werken we aan oplossingen. Maar het valt niet mee. De neiging om terug te vallen op het hier en nu is groot en begrijpelijk, maar niet bevredigend. We menen dat de toekomst niet alleen uit doemscenario’s bestaat. We geloven in mogelijkheden die gemeenschappen hebben om zelf en samen keuzes te  maken. En we geloven ook dat de beste ideeën over toekomstig samenleven van bewoners zelf komen.

Kortom: we maken ons sterk voor verder denken over de uitdaging die kille demografie oproept en werkelijk van ons vergt. Met ons doelen  we op alle generaties: babyboomers, X, Y, Z, stil, protest, patat en alles daar doorheen of tussenin. Het is een vraagstuk van en voor de samenleving als geheel. Ongetwijfeld zijn manieren van samenleven denkbaar die perspectief bieden, zowel voor jong als voor oud. Hoe zien gemeenschappen er dan uit en wat moet er veranderen om die te vormen?

Deze vragen staan centraal in topic 6: Samen voor duurzame zorg. In dit project gaan we op meerdere plekken in de provincie de dialoog aan met vertegenwoordigers van alle leeftijdsgroepen over een toekomst waarin mensen meer voor elkaar kunnen zorgen. Dus niet alleen voor ouderen, maar met ouderen. En niet alleen door jongeren, maar met jongeren. Samen voor duurzame zorg gaat ontwerp- en keuzemogelijkheden inzichtelijk maken, zodat iedereen in de provincie Groningen kansen kan zien om in de toekomst in gemeenschappen goed voor elkaar te kunnen zorgen. Samen voor duurzame zorg zal in 2021 de provincie intrekken om op verschillende plekken de dialoog met de bewoners aldaar te voeren