Project Zorgtechnologie 1

Door Carola Janssen

De coronakaart van Nederland kleurt donkerrood. In de verpleeghuizen in onze regio is het  alle hens aan dek om de zorg draaiende te houden. In de eerste coronagolf hebben we gezien dat digitalisering in een stroomversnelling kwam. In rap tempo omarmden we het digitaal communiceren. In de huidige golf zien we in Noord-Nederland een verschil. De urgentie ligt bij de continuïteit van zorg en daar waar gelegenheid is bij het bieden van warmte en aandacht aan onze cliënten. Zo moet het ook zijn.

Met dit gegeven hebben we in de afgelopen periode gezocht naar de voortgang binnen het project Versterken inzet zorgtechnologie. We kiezen voor de insteek ‘Wat kan er wel, zonder de deelnemende zorgorganisaties op dit moment extra te belasten’. Gelukkig blijkt dit best nog veel te zijn! Misschien op dit moment niet direct in de praktijk, maar zeker ter voorbereiding op een periode waar hopelijk straks weer meer kan en mag.

Een greep uit de activiteiten over de afgelopen periode:

  • Projectleiders namens 15 zorgorganisaties doen mee met de cursus ‘Implementatie van digitale zorg’. De cursus wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool. Elke deelnemer werkt aan een vraagstuk vanuit de eigen organisatie.
  • De vraagstukken van de projectleiders vertalen we op dit moment naar een plan van aanpak voor 2021. Hierbij is de insteek om vanuit 3 thema’s aan regionale pilots te werken. De pilots zijn volgend op de vraagstukken van de regionale projectleiders. De concept plannen zijn inmiddels met de projectleiders gedeeld, een definitieve invulling hopen we snel te kunnen delen.
  • Begin februari ronden de eerste 10 collega’s de cursus ‘Aan de slag als digicoach’ af.
  • Op 1 en 8 februari houden de eerste 8 collega’s die de cursus Zorgambassadeur zorgtechnologie hebben gevolgd hun eindpresentatie en gaan ze met hun plan van aanpak in de praktijk aan de slag. Beide cursussen worden uitgevoerd door Noorderpoort.

Omdat we merken dat het in deze eerste maanden van het jaar lastig is medewerkers te kunnen werven voor de leergangen digicoaches en zorgambassadeurs hebben we de planning opgeschoven. Naast twee cursusgroepen in het voorjaar van 2021 zal er na de zomervakantie 2021 in september van beide leergangen ook nog een groep starten.

Het project Versterken inzet zorgtechnologie is een onderdeel van het convenant Thuis in het Verpleeghuis Groningen. Binnen dit project staan drie programmalijnen centraal:

  1. visie- en strategieontwikkeling op gericht innoveren en duurzaam implementeren van zorgtechnologie voor de eigen organisatie en gezamenlijk voor de V&V Groningen;
  2. het vergroten van de bewustwording van alle medewerkers van de rol van zorgtechnologie in hun dagelijkse werk;
  3. het vergroten van de digitale geletterdheid die bij zorgtechnologie een rol speelt.