Personeels­samenstelling 1

Door Cees Oprins

kwaliteitskader

De personeelssamenstelling is een van de langste hoofdstukken in het kwaliteitskader.

Voorop staat dat de bezetting van afdelingen en teams toereikend is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat op zich is al een heftige klus. Het gaat om toereikende aanwezigheid en beschikbaarheid van medewerkers, dag en nacht.

In de samenstelling van het personeel gaat het over bekwaamheden en bevoegdheden. In verpleeghuizen neemt al jaren de complexiteit van zorg toe. Daardoor zien we een groeiende behoefte aan (verpleegkundig) specialisten. Maar ook de professionalisering van welzijn krijgt meer aandacht. Alles komt in het teken te staan van een aangename dag.

De personeelssamenstelling hangt af van de verkrijgbaarheid  en het behoud van medewerkers op alle niveaus . Het gaat om binden en boeien. Het gaat in veel organisaties (nog) om het tegengaan van ziekteverzuim. Goed beschouwd zijn dit allemaal tekenen van een aangename cultuur. Daarom geldt hier: doe alles om medewerkers  te steunen bij het creëren van een prettige werksfeer.

Personeels­samenstelling 2

Het kwaliteitskader spreekt duidelijke taal over leren en ontwikkelen. Zorgverleners moeten daar voldoende tijd en gelegenheid voor krijgen. Ook wordt de eis gesteld van een scholingsbeleid. Alle taken rondom het personeel geven een enorme impuls aan de afdeling personeel & organisatie (of andere daarvoor geldende benamingen). Er is behoefte aan nieuwe functies die het leren & ontwikkelen bevorderen, voornamelijk op de werkplek, meewerkend.

Gelet op al bestaande en toekomstige tekorten hebben organisaties groot belang bij het bieden van onderdak aan leerlingen en stagiaires. Dit thema raakt de manier waarop ROC’s en HBO’s het leren invullen en ondersteunen.  Nieuwe inzichten leiden bijvoorbeeld tot meer aanwezigheid van docenten op de werkplek, tot andere combinaties van theoretisch leren en praktijkleren.

Samenvattend: alle kwaliteitsthema’s  komen het best tot hun recht door geschikt personeel. In het woord geschikt treffen we de betekenis van leren. Het is de enige manier om te voldoen aan de groeiende eisen van professionaliteit: leren is altijd.