Nieuwsgierig of kop in ’t zand 1

Door Enne Feenstra

Samen voor duurzaam zorgen

De mens is vaak nieuwsgierig maar er zijn ook momenten dat je het even niet wilt weten. Omdat de waarheid niet comfortabel is. De nabije toekomst van de ouderenzorg is zo’n waarheid die we liever niet weten. Want het ziet er niet goed uit.

Er komen veel meer zorgbehoevende ouderen. En dat roept ongemakkelijke vragen op. Hoe gaan we die zorg betalen? Waar kunnen deze ouderen wonen? Wie gaat er voor hen zorgen? En welke zorg is dan goed genoeg?

Niet alleen zijn die vragen ongemakkelijk, ze zijn ook nog eens heel lastig te beantwoorden. Zeker als je dat blijft doen vanuit de manier waarop we nu de zorg voor ouderen georganiseerd hebben. Het probleem is, we weten ook niet zo goed hoe anders. En toch moet het anders. Niet gelijk, maar wel binnenkort. Binnen tien jaar misschien al. Maar hoe dan?

We zijn gewend om bovenstaande vragen op bepaalde manieren aan te vliegen. We huren onderzoeksbureaus in, we vragen bestuurders in de zorg en we starten proefprojecten. En keer op keer vergeten we dat degenen die zorg ontvangen, en hun naasten misschien ook wel, iets te zeggen hebben. Of misschien oplossingen aandragen waar we anders nooit op zouden komen. Maar dan moeten we wel met hen in gesprek!

Addertje
In gesprek gaan. Natuurlijk! Maar er schuilt een addertje onder het gras. Want ook als je met elkaar aan tafel zit wil dat niet zeggen dat iedereen evenveel te zeggen heeft. Of even goed gehoord wordt. En dan zou het zomaar weer eens kunnen dat toch degenen die het altijd al voor het zeggen hebben opnieuw bepalen waar het heen gaat.

In Samen voor Duurzaam Zorgen willen we dat voorkomen. En we willen ook niet dat het gesprek een taaie en saaie gebeurtenis wordt. Want de problemen zijn groot en de feiten zijn niet rooskleurig, maar we moeten elkaar wel kunnen blijven uitdagen. Dus hoe dan wel?

Een serieus spel
Met een spel, een serieus spel weliswaar, maar toch. Een uitdagend spel waarin alle deelnemers evenveel recht van spreken hebben. Samen met de organisatie Kennisland ontwikkelen we een ‘serious game’ waarin verschillende toekomstscenario’s met elkaar verkend worden.

In het spel kunnen de uitkomsten van verschillende keuzes met elkaar worden vergeleken. Die uitkomsten worden door de deelnemers op waarde geschat; wat betekent dat voor de zorgbehoevende oudere, wat betekent dat voor mij, voor mijn ouders, voor ons dorp? We hopen en verwachten ook dat door het spelen van het spel er nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen kunnen ontstaan. Oplossingsrichtingen die andere partijen nieuwsgierig maken.

In ontwikkeling
Het spel wordt nu ontwikkeld. Interviews met mensen uit de regio worden gehouden en bestaande kennis wordt verzameld. Samen met studenten vertalen we die informatie naar scenario’s in de nabije toekomst met daarin voor alle partijen meerdere keuzemogelijkheden.

Dat alles wordt met een vormgever tot een prachtig spel omgewerkt dat de komende maanden op meerdere plekken in de regio gespeeld gaat worden. Met medewerkers van zorgorganisaties, vertegenwoordigers van burgerbelangen, omwonenden, mantelzorgers en natuurlijk de ouderen zelf.

Contact
Samen voor Duurzaam Zorgen is opgezet vanuit de noodzaak om over de toekomst van de ouderenzorg in de regio na te denken. Omdat we eenvoudigweg niet de kop in het zand kunnen steken. Omdat de vraag wie straks voor ons zorgt een vraag is die voor ons allemaal op een gegeven moment heel belangrijk wordt. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Enne Feenstra (e.e.feenstra@dehoven.nl) of Ferry Nagel (fn@kl.nl).