Motivatie 1

Door Cees Oprins

Motivatie 2
Motivatie: Alles dat zegt: ik ga het doen, ik hou het vol.

Veel kinderen krijgen de hoofdsteden van Europese landen slechts met moeite in hun hoofd gestampt, maar ze weten van 2000 Pokémon-kaarten wel exact hoeveel kracht elk poppetje heeft. Hoe kan dat? Wat kun je hiervan opsteken? En kun je dit vertalen naar leertrajecten binnen organisaties?

Het is een herkenbaar beeld: je wilt meer uit je team halen en stuurt ze naar een cursus of een training. Helaas blijkt een maand later dat je weinig terugziet van de opgedane kennis en vaardigheden. Hoe is dit te voorkomen?

Het heeft alles te maken met motivatie, zegt Thomas Braun in het artikel ‘Haal meer uit je mensen met de juiste motivatie’ dat hij onlangs schreef in Management Team. Uit het artikel zijn nuttige tips af te leiden die medewerkers motiveren om nieuwe dingen te leren zodat ze productiever, creatiever of innovatiever worden.

Tip 1 Beter presteren is het doel
Het is in de eerste plaats belangrijk dat je leren niet ziet als doel. Doelen zijn: beter presteren, hogere kwaliteit, betere teamsamenwerking. Leren is een van de middelen om dit te bereiken.

Als je leren wel ziet als doel, heb je de neiging om een training of een cursus verplicht te stellen. Door mensen een opleiding in de maag te splitsen, schiet je je doel echter al snel voorbij, zegt Braun.

Wat veel beter werkt is duidelijke afspraken maken over wat een medewerker of een team wil bereiken. Als een bepaalde cursus of training daar zichtbaar aan bijdraagt, voelt het niet als een verplichting en dat maakt leren aantrekkelijker.

Tip 2: Zorg voor support op de werkplek
Anno 2020 geldt voor het opdoen van kennis: leer wat je nodig hebt én wanneer je het nodig hebt. Als je dat als uitgangspunt neemt, is het ook helemaal niet erg dat we na een paar weken een deel van wat we op een training of cursus hebben geleerd alweer vergeten zijn.

Het enige dat belangrijk is, is dat je het snel moet kunnen opzoeken als je het nodig hebt. In de handleiding die je na de training hebt meegekregen. Of door op dat moment een online instructievideo te bekijken. Of, als dat beschikbaar is, het leermanagementsysteem te kunnen raadplegen.

Dus: zorg dat het trainingsmateriaal op het moment dat mensen dat nodig hebben beschikbaar is, het liefst digitaal. Toepassen in plaats van onthouden.

Tip 3: Houd rekening met verschillen in motivatie
Het hangt van het type medewerker af hoe je hem of haar motiveert om meer te leren. De groep die het leuk vindt om zichzelf te ontwikkelen, moet je vooral faciliteren. Ofwel, trainingen aanbieden waar zij wat aan hebben en die aansluiten bij hun interesses, behoeften en professie.

Er is echter ook een groep die al snel afhaakt. Deze mensen moet je vooral stimuleren. Bijvoorbeeld met sociale bewijskracht. Als je naar dat nieuwe restaurant gaat omdat een vriend je tipte, dan is er sprake van sociale bewijskracht. Zorg dat medewerkers tegen elkáár zeggen: ‘dit is een interessante training’. Spoor deelnemers bijvoorbeeld aan om een aanbeveling te geven of een blog op intranet te schrijven.

En dan heb je ook een groep die een hekel heeft aan cursussen en trainingen. Overtuigen helpt dan niet. Het is veel belangrijker om uit te vinden waarom en/of waardoor zij geen belangstelling tonen. Dit kan alleen door met ze in gesprek te gaan om zo uit te vinden waar de blokkades liggen. Pas als je die kent, zie je de aanknopingspunten om ze weg te nemen.

Tip 4: Geef de benodigde tijd
Een belangrijke blokkade voor bijna alle medewerkers is de factor tijd. Twee derde van het personeel heeft last van tijdsdruk. Managers dienen dus tijd te faciliteren. Niet alleen tijd voor de training of cursus, maar ook tijd om het geleerde te overdenken, met collega’s uit te wisselen en met vallen en opstaan toe te passen.

Tijd maken voor opleidingen is investeren in de kwaliteit van het werk en in de toekomst van de organisatie. Door opleidingen worden competenties ontwikkeld, verbreed en verdiept. Ze bieden mensen nieuwe vaardigheden die nodig zijn in werk dat aan veel veranderingen onderhevig is.

Tip 5: Maak leren leuk
Tot slot is het belangrijk om leren leuk te maken. Want als iets niet leuk is, leer je ook minder.

Onderzoek laat zien dat leerervaringen die positieve emoties oproepen, het leereffect vergroten. Creatieve werkvormen vergroten de aantrekkelijkheid van het programma en nodigen uit om actief mee te doen. Zo kun je bij trainingen gamification of een ander competitie-element toevoegen.

De grootste successen komen voort uit motivatie, inspiratie, actie en flow. Deze vier zijn tevens nodig om tegenslagen te overwinnen. Voor succesvol leren is het niet anders!