Modulair leren, leertechnologie, leermanagement en leernetwerken 1

Door Cees Oprins

Het belang van leren & ontwikkelen in zorg en welzijn vergt een verdieping in hedendaagse inzichten over nieuwe of  vernieuwende manieren van leren. Zoals:

Modulair onderwijs
Modulair onderwijs gaat een grotere rol spelen. De opbouw van leerstof en praktijkleren wordt vervat in op zichzelf staande modules waarvoor studerenden studiepunten behalen of waarvoor ze  examen kunnen doen op verschillende niveaus. Deze manier van leren is laagdrempelig, sluit aan bij tempoverschillen en vergroot de inzetbaarheid van medewerkers.

Blended learning
Blended learning staat voor het toepassen van een grote variëteit aan leervormen. Afhankelijk van de onderwerpen, de leerstijlen en leervoorkeuren van deelnemers worden mogelijkheden geboden, zoals on- en offline leren, werkplekleren, gildeleren, teamleren. 

Modulair leren, leertechnologie, leermanagement en leernetwerken 2

Leertechnologie
De toepassing van technologische hulpmiddelen voor en bij het leren zal een vlucht nemen.

Het gebruik van smartphones, pc’s, tablets in het werk is of wordt gemeengoed. Ook voor het raadplegen van kennisbanken en andere hulpbronnen, waardoor de leerstof in het werk zelf tevoorschijn wordt gehaald. Technologie brengt niet alleen meer dynamiek, er kan ook beter ingehaakt worden op niveauverschillen. Technologische hulpmiddelen helpen om leervorderingen en bereikte resultaten te registreren en leerpaden uit te stippelen. De bereikte status is continu zichtbaar en maakt de monitoring van leerresultaten eenvoudig.

Technologie gaat helpen om te bereiken dat medewerkers elkaar makkelijker vinden. Medewerkers creëren netwerken op het gebied van specialistische kennis en in het belang van het benutten van goede voorbeelden.

Leeromgeving
De leeromgeving is afwisselend. In scholen wordt het onderwijs meer student-gestuurd. De docent staat lang niet altijd meer voor de klas. Voor zover het woord klas überhaupt nog bekend is en betekenis heeft. Steeds gebruikelijker wordt het om de werkplek tevens te zien als de leerplek.

Modulair leren, leertechnologie, leermanagement en leernetwerken 3

Leercultuur
Uit de inrichting en aankleding van gebouwen blijkt duidelijk hoe belangrijk leren is. Leren biedt een taal voor alledag. De werkdag kan beter beginnen met de vraag Wat wil ik vandaag leren? dan met de vraag Wat zal ik eens gaan doen?

De organisatie hanteert evenwicht tussen kennis, vaardigheden en sociale behoeften van medewerkers, leerlingen en studenten.

Kennis delen
De organisatie voorziet in de noodzaak om te specialiseren. Tegelijk is het nodig dat opgedane kennis wordt gedeeld. Kennis van didactische vaardigheden worden om deze reden vergroot. Kennis over leren maakt deel uit van meerdere functies en rollen die zijn gecreëerd om het leren in alle geledingen van de organisatie te versterken.

In de werkconferentie komen al deze gezichtspunten in meerdere sessies aan bod. Het zal een kunst worden om uit de veelheid van mogelijkheden een keus te maken die voor de eigen organisatie passend is.