Leren met beelden 1

Door Stella Buurma

We zijn in de zorg erg vertrouwd met mondelinge communicatie (vergaderingen, presentaties, colleges, tweegesprekken, teamgesprekken, etc.) en schriftelijke communicatie (notities, verslagen, boeken, etc.), maar vaak lukt het, vooral bij complexe thema’s, niet goed om alleen met woorden tot de kern te komen en goed uit te leggen wat je beoogt. Documenten zijn veelal lijvig en discussies duren lang; een bevredigend resultaat laat op zich wachten. Iets om wat aan te doen dachten we in het kader van het programma Leren is altijd in samenwerking met ZorgpleinNoord. We hebben 15 functionarissen die het (stimuleren en ondersteunen van) leren & ontwikkelen van medewerkers in hun takenpakket hebben uitgedaagd om met behulp van zakelijk tekenen complexe zaken eenvoudig te leren verbeelden en zo te komen tot de kern. Een schot in de roos!

Leren met beelden 2

Zakelijk tekenen
Met zakelijk tekenen bedoelen we dat het gaat om tekeningen met een zakelijk doel: communiceren of co-creëren van een beeld of situatie. Het gaat er niet om dat ze esthetisch of artistiek zijn. In de workshop Zakelijk Teken geven we daarom een tekengarantie, want iedereen kan dit leren. Toepassingen zijn mogelijk voor tal van doeleinden en (interne) doelgroepen, zowel op uitvoerend en tactisch als strategisch niveau.

Voor de eerste samenkomst kregen de deelnemers huiswerk en werden al de eerste voorzichtige schetsen gemaakt. Onder leiding van Michiel Kostermans, werkzaam als adviseur duurzaamheid en trainer bij Alfa-college en Monique Brink, werkzaam als hoofd Opleiden & Ontwikkelen bij ZINN-Zorg gingen de deelnemers vervolgens op 2 middagen eind maart en begin april aan de slag om het zakelijk tekenen onder de knie te krijgen.

Ondersteuning dialoog
In verschillende duo’s ging men aan de slag. Al pratend over hun werkzaamheden kwamen de deelnemers tot ideeën voor beelden die het overbrengen van hun plannen ondersteunen. Mooie vertaalslagen werden gemaakt van plan en tekst naar beeld. Het terugbrengen van lappen tekst naar de kern dwingt je om goed na te denken over wat het precies is dat je wilt overbrengen. Het tekenen helpt associëren en de beelden richten de aandacht op een gezamenlijk doel. Op die manier kan je zakelijk tekenen ook inzetten als middel om co-creatie te bevorderen; wat is de gezamenlijke stip op de horizon of welke stappen zijn al duidelijk en welke nog niet? Je ondersteunt zo de dialoog.

Aan de hand van diverse tips van de trainers lieten de deelnemers hun creativiteit de vrije loop om de verschillende elementen van hun verhaal zichtbaar te maken. Op geeltjes en papier werd volop geëxperimenteerd met poppetjes, banners, borden, iconen en hier en daar een woord, waardoor plannen tot leven kwamen.

Leren met beelden 3

Praatplaat
De tweede middag stond in het teken van het creëren van een praatplaat. Dit is een grote poster waar de verschillende elementen van de boodschap die je wilt overbrengen, of de dialoog die je wil ondersteunen, beeldend terugkomen. De deelnemers gingen hierover in duo’s met elkaar in gesprek en aan de slag. Ook was er aandacht voor de mogelijkheden van het toepassen van digitaal tekenen binnen PowerPoint en het inscannen je van je tekening met digitale voordelen (zoals tekst achteraf aanpassen). Met behulp van de opgedane inzichten lag er aan het eind van deze tweede middag een mooie basis waarop de opleidingsadviseurs de komende tijd aan de slag gaan in hun eigen context om aan de hand van beelden te laten zien wat ze beogen en bedoelen. De energie spatte er deze middagen van af.

Leren met beelden 4

Terugkommiddag
Op 6 juli houden we een terugkommiddag voor de deelnemers om hun ervaringen en bevindingen met elkaar te delen om zo het geleerde nog beter te laten beklijven. In september herhalen we de training voor nieuwe geïnteresseerden. Deze training is al volgeboekt.