Leren en verbeteren van kwaliteit 1

Door Cees Oprins

kwaliteitskader

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is als een taart (zie afbeelding). Met een scherp mes zijn acht taartpunten gesneden: vier in blauw die over de inhoud gaan en in vier in oranje die ingaan op de randvoorwaarden. Centraal staat: de optimale kwaliteit van leven van de cliënt.

In deze rubriek en aan de hand van de afbeelding wordt elke week een taartpunt toegelicht. Werd vorige keer de persoonsgerichte zorg en ondersteuning beschreven, deze week staat het leren en verbeteren van kwaliteit centraal.

Niet de foto, maar de film
In de introductie van het hoofdstuk ‘Leren en verbeteren van kwaliteit’ staat onder meer dat de nadruk ligt op samen leren en verbeteren. En iets verder: het gaat niet zo zeer om de foto, maar om de film.. Met andere woorden: het gaat niet om eenmalige resultaten, maar om het continue proces van leren & verbeteren.

Vrijblijvend is het allerminst. Vereist wordt immers dat zorgverleners gebruik maken van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.

Verantwoordelijkheid én vertrouwen
Om vertrouwen en ruimte te krijgen én om samen te leren en verbeteren, onderscheidt het kwaliteitskader vijf elementen:

  1. de organisatie heeft een (erkend) kwaliteitsmanagementsysteem
  2. de organisatie beschikt over een jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
  3. de organisatie brengt jaarlijks een kwaliteitsverslag uit.

Passend bij de convenanten per zorgkantoorregio én bij de opzet van de werkconferentie Leren is altijd zijn vooral de elementen:

  1. Zorgverleners werken in de dagelijkse praktijk aan continue verbetering
  2. Organisaties maken deel uit van lerende netwerken.

De werkconferentie plaatst de leervragen en de leeraanpak in de praktijk van alledag en biedt mogelijkheden voor het vormgeven van diverse leertrajecten. Bovendien is de werkconferentie de plaats om te leren van anderen. Lerende netwerken kunnen zich vormen door kennis te nemen van elkaars vernieuwingen en ervaringen.

De volgende bijdrage zal gaan over wonen en welzijn.