Leren en ontwikkelen is altijd 1

Door Janita Gorte

Inmiddels hebben wij al meer dan een jaar te maken met Covid-19. Ondanks alle maatregelen en trieste gebeurtenissen die we hebben meegemaakt is het ook een jaar waarin we heel veel hebben geleerd. Je krijgt goed inzicht in de wendbaarheid van je organisatie en daar is afgelopen jaar een fors beroep op gedaan, zoals het starten van een corona-afdeling voor de hele provincie Groningen, nieuwe maatregelen uitleggen aan cliënten en hun naasten en het snel moeten schakelen na het ontdekken van een op Covid positief geteste cliënt. Het vraagt continu vooruitdenken, actie ondernemen, analyseren, evalueren, leren en verbeteren.

Goede communicatie naar alle betrokkenen is in zo’n periode essentieel. Afhankelijk van het aantal besmettingen werd er soms meerdere keren per dag gecommuniceerd. Communicatie moet daarbij meerdere kanten opstromen. Wij wilden niet alleen informatie delen maar juist ook ophalen. Cliëntenraden en de Ondernemingsraad kregen de kans om mee te denken. Ook bij nieuw beleid hebben medewerkers, cliënten en naasten daar een mening over. Aan allen werd gevraagd om actief input te leveren per mail, telefoon of aan de direct leidinggevende. De ervaring leert dat deze input erg waardevol is en beleidszaken/procedures aangescherpt konden worden waardoor ze voor iedereen goed toepasbaar waren.

De rol van professionals bij veranderingen, beleidszaken en verbeterslagen is erg belangrijk, maar vaak ook een grote puzzel want hoe zorg je ervoor dat 1100 medewerkers zich betrokken en meegenomen voelen. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met expertiseteams, waarvan een professional de voorzitter is en waarin namens iedere betrokken afdeling/vakgroep een vertegenwoordiger aangesloten is. De staf is hier juist minder direct bij betrokken en bekijkt pas achteraf of het mogelijk is binnen de gestelde kaders. Vanuit die gezamenlijkheid vormt zich een breed draagvlak en wordt continu de kwaliteit van de geboden zorg en behandeling verbeterd.  

Tijd en ruimte
Continu ontwikkelen komt alleen tot stand als medewerkers voldoende ruimte ervaren om daadwerkelijk over veranderingen en verbeteringen na te denken en ook de ruimte voelen om hierin initiatief te nemen. Voldoende personeel is daarvoor essentieel, want als de werkdruk te hoog is, dan is iedereen alleen maar bezig om de dag door te komen. Prachtige verbeteringen komen soms tot stand tijdens een kort gesprekje op de gang. Als zowel de directe medewerkers als staf hier tijd en ruimte voor vrij durven en kunnen maken, dan kun je als organisatie continu blijven leren en blijven ontwikkelen: Leren en ontwikkelen is altijd!