Koploper in Nederland 1

Door Cees Oprins

Donderdag 5 maart 2020 mochten Roeli Mossel en Cees Oprins de benoeming tot koploper in het Actieleernetwerk in ontvangst nemen.

ActieLeerNetwerk (ALN)
Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en het onderwijs. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk alle andere betrokken partijen om ook initiatieven te starten. Of succesvolle initiatieven van anderen over te nemen.

Zo draagt het Actie Leer Netwerk bij aan het doel van het actieprogramma: voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn.

Het Koplopernetwerk
Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar partners uit zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere werkvelden bij elkaar komen om samen te werken aan het ontwikkelen van innovatieve ideeën. Dit zijn initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Groningen en Drenthe
In Groningen en Drenthe hebben zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, de zorgkantoren en Zorgplein Noord hun samenwerking opgetekend in convenanten. Daarnaast biedt RAAT in Noord-Nederland een platform om het werken in zorg en welzijn aan te moedigen. De aangeknoopte samenwerkingen leiden tot een veelheid van initiatieven en interventies.

Zo investeren zorgaanbieders in leren en ontwikkelen door nieuwe functies en rollen in hun functiehuis op te nemen. Mede hierdoor kon een jaarlijks groeiende stroom van lerende medewerkers (BOL en BBL) worden opgenomen, een groei die gestaag wordt doorgezet.

Leren is altijd is een van de initiatieven die uit de genoemde samenwerkingen voortkomen. In het najaar van 2019 ging de aandacht uit naar maar liefst 15 onderwerpen op het gebied van leren en ontwikkelen. Met een film, website en een werkconferentie ging hierdoor alle aandacht uit naar de veelomvattende betekenis van leren. In 2020 bestaat het vervolg daarop uit ten minste 10 uitdagingen die gericht zijn op leerinnovatie en leren in netwerken.

Er gebeurt veel in Noord-Nederland!