Ketenstage 1

Door Cees Oprins

In deze rubriek leiden we de onderwerpen in die in de werkconferentie uitgebreid aan bod zullen komen. Dit keer: de ketenstage.

Lang hebben we opgeleid met de aanname dat cliënten zorg nodig hebben in één bepaalde, statische, setting. Maar bij kwetsbare ouderen gaat het anders. Die bewegen zich door de zorgketen. Dit betekent dat we onze (nieuwe) medewerkers moeten opleiden in die zorgketen. De ketenstage Student volgt Cliënt is een stagevorm waarbij de student in 20 weken de kwetsbare oudere volgt door de zorgketen heen in plaats van ‘stationair’ op één afdeling. Dat ziet er als volgt uit:

KetenstageStation 1 (6 weken)Station 2 (6 weken)Station 3 (6 weken)
Student AELVLangdurig wonenRevalidatie
Student BLangdurig wonenRevalidatieELV
Student CRevalidatieELVLangdurig wonen

Een andere waarde van de ketenstage is om studenten ervaring te laten opdoen met de hoge complexiteit van de ouderenzorg: zowel in het verpleeghuis, als in de transfers naar en van het verpleeghuis. Omdat deze hoge complexiteit vaak minder te maken heeft met de medische aandoeningen, maar veel meer met de beperkingen en participatieproblemen, is het credo van de ketenstage dan ook ‘it’s much more important to know what sort of a patiënt has a disease, than to know what sort of a disease a patiënt has’. De student volgt dan ook vooral de rechterkant van het ICF-model:

Ketenstage 2

ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health. Het schema biedt een internationaal en algemeen geaccepteerd globaal theoretisch kader voor de beschrijving van participatieproblemen in relatie tot gezondheidsproblemen.

Tijdens het volgen van de kwetsbare oudere door de zorgketen, kiezen studenten één of meerdere problemen uit de Kernset Patiëntproblemen als rode draad voor hun leerproces door de zorgketen heen. Centraal hierbij staat zelfsturing aan de hand van leeruitkomsten (door feedup, feedback en feedforward), informeel leren in de leergemeenschappen en het op basis van de leerbehoefte inrichten van de tussenweken.

Tijdens de werkconferentie krijgt u, van zowel studenten als werkbegeleiders, praktische tips hoe een ketenstage op te zetten, in te richten, en wat hierbij de do’s en dont’s zijn.