Het gebruik van informatie 1

Door Cees Oprins

kwaliteitskader

Het belang van informatie is vooral gebonden aan het geven van sturing.

Medewerkers nemen in hun individuele werk, maar ook in teamverband vaak beslissingen over hoe er gewerkt wordt. Bijvoorbeeld over de opzet van roosters, de werktijden, de bezetting, de werkverdeling. Om die beslissingen op een verantwoorde manier te kunnen nemen moet, in dit voorbeeld, informatie over de voorwaarden en de financiële gevolgen voorhanden zijn. Informatie moet op basis van gekende informatiebehoeften permanent stromen, opdat medewerkers op de juiste tijd en plaats verantwoorde besluiten kunnen nemen. Voor managers doet informatie dienst als grondstof, maar evenzeer is in allerlei varianten van zelforganisatie het belang van informatieverzorging prominent. Immers, daar waar de bevoegdheid én verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten ligt, daar manifesteert zich het sterkt de behoefte aan informatie.

Informatie is tevens de bron voor communicatie. Er bestaat geen grotere frustratie dan het ontbreken van communicatie. Of: de communicatie was gebrekkig, te laat, onduidelijk en meer.

Informatiebronnen en informatiestromen moeten helpen om deze frustraties te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. Hierbij past, hoewel terzijde, een kanttekening die de cultuur van de organisatie raakt. Het komt nogal eens voor dat de organisatie voor haar interne communicatie beschikt over een goed onderhouden Intranet, maar dat medewerkers daar nauwelijks kennis van nemen. In zulke gevallen geldt: verzin een list. Hoe bereik je dat medewerkers de mogelijkheid hebben en de tijd kunnen nemen om te lezen wat voor hen bedoeld is?

En dan nog: hoogwaardige informatisering veronderstelt hoogwaardige automatisering.

Zeker voor grote organisatie geldt dat houtje-touwtje geen oplossing biedt.

Samengevat: informatie dient de sturing en de communicatie. Informatiebehoeften moeten bekend zijn. De cultuur van de organisatie moet waarborgen dat medewerkers de mogelijkheid en gelegenheid hebben om informatie tot zich te nemen.