Generatieleren 1

Door Cees Oprins

De meningen lopen al onmiddellijk uiteen als je verschillende generaties wilt ordenen en omschrijven. Ondanks dat, volgt hier toch een voorbeeld. De babyboom bestaat uit mensen die nog tijdens of na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, tot ongeveer 1955. De stille generatie zit daarvoor. Veel cliënten in de ouderenzorg behoren tot deze generatie. Na de babyboom komen de generaties X (geboren tussen 1956 en 1970), de patatgeneratie (1971 – 1985), de generatie Y (1986 – 2000) en Z (2001 – 2015). De vaak gebruikte benaming Millenials overlapt blijkbaar grotendeels de generatie Y.

Het is niet gewenst mensen in hokjes te plaatsen want alleen al door opvoeding en opleiding kunnen de verschillen binnen generaties groot zijn. Maar algemeen aanvaard is wel dat  generatieverschillen bestaan en dat die onder meer tot uitdrukking komen in stijl, kleding, houding, gedrag, taal en kijk op de wereld.

Generatieverschillen dringen ook binnen in organisaties, zeker in de zorg. Zorg is immers mensintensief: cliënten, naasten, vrijwilligers, professionele medewerkers, stagiaires; allemaal mensen. De uitdaging is om de diversiteit vooral te benutten en te zien als een uitdaging. Ziedaar de betekenis van generatieleren. Zodra op de werkplek het leren van elkaar een centrale betekenis krijgt, zal blijken dat de competenties die blijkbaar nauw verbonden zijn aan een generatie een nuttige functie kunnen krijgen. Zo kan de rijke ervaring van een babyboomer verbonden worden aan de spontane gedachten en ingevingen van studenten uit de generatie Y. Universele waarden hierbij zijn: vragen stellen, luisteren, open staan voor andere meningen en gezichtspunten, durven vallen en weer opstaan, tijd krijgen en tijd nemen voor reflectie en uitwisseling. De uitdaging liegt er niet om. Generatieleren is immers tevens de ingang om te werken aan grotere managementvraagstukken, zoals het bestrijden van personeelstekorten in de zorg, bevorderen van doorstroom, beperken van uitstroom, realiseren van zij-instroom, omgaan met stress, samenwerken in teamverband.

In de werkconferentie is generatieleren een van de onderwerpen. Bereid je vooral voor op het inbrengen van eigen vragen en ervaringen.