Gebruik van hulpbronnen 1

Door Cees Oprins

kwaliteitskader

De vier inhoudelijke taartpunten (blauw) kwamen in deze rubriek al aan bod. We zijn nu toe aan de vier oranje taartpunten die slaan op het scheppen van de juiste randvoorwaarden. In zorgorganisaties zijn de randvoorwaardelijke functies vaak ondergebracht in ondersteunende afdelingen, al of niet samengebracht in een ondersteunende dienst of facilitair bedrijf.

De hulpbronnen staan ten dienste van, de Belgen zouden zeggen ‘zij fungeren in functie van’, het primair proces. Dit houdt in dat ook de medewerkers van deze afdelingen een sterk ontwikkeld gevoel hebben bij cliëntbelang en cliëntsturing.

Voorbeelden van hulpbronnen zijn: het gebouw, de buitenruimte (tuin), technologische resources (ICT, domotica, robots), materialen, hulpmiddelen, financiën.

Gebouwen moeten vooral flexibel (veranderbaar) zijn. Immers de behoeften en wensen kunnen wijzigen en het is prettig als daarop vlot kan worden ingespeeld. Indeling en inrichting hebben veel impact. Details doen er toe.

De hulpbronnen moeten voldoen aan hoge eisen van degelijkheid en deugdelijk functioneren. Als de voorzieningen goed zijn, dragen ze op een natuurlijke manier bij aan professionele zorg en ondersteuning. Maar de frustraties bij cliënten en medewerkers kunnen tot grote hoogte stijgen als het gebouw niet schoon is, de lift het niet doet, de lampen (al lang) kapot zijn en er geen WiFi is.

Speciale aandacht verdienen de technologische resources. Het geautomatiseerde bedrijfssysteem moet zo goed als vlekkeloos functioneren. Medewerkers moeten daarop kunnen vertrouwen. Daarnaast is er een grote behoefte aan technologische innovatie. ICT-afdelingen dragen hierdoor bij aan personeelstekorten, daar waar robots menselijke handelingen kunnen overnemen.