DiVa op de kaart bij Westerholm en Noorderzorg 1
DiVa op de kaart bij Westerholm en Noorderzorg 2

Door Saskia Bontjer & Annemarijn Wilts

Bijna een jaar geleden zijn Westerholm en Noorderzorg samen met vier andere ouderenzorgorganisaties gestart met de werkgroep Digitale Vaardigheden (DiVa), gestimuleerd vanuit het project V&V Zorgtechnologie. Een mooi moment voor een terugblik op het afgelopen jaar en om onze ervaringen te delen.

Technologieën en digitale systemen zijn niet meer weg te denken in de zorg van nu. Medewerkers krijgen onvermijdelijk te maken met toepassingen zoals het ECD, roostersoftware en zorgapplicaties. Het versterken van digitale vaardigheden speelt binnen alle lagen van een organisatie, een digicoach kan zijn of haar collega’s hierbij ondersteunen. De digicoach coacht collega’s tijdens het werk om stap voor stap digivaardiger te worden en maakt medewerkers wegwijs in de verschillende systemen/apparaten. Een toegankelijke vraagbaak die medewerkers helpt het juiste pad te bewandelen.

DiVa op de kaart bij Westerholm en Noorderzorg 3

Hoe het begon
Zowel bij Westerholm als Noorderzorg werd het belang van digitaal vaardige medewerkers ingezien, echter was het zoeken hoe dit thema concreet invulling te geven. Westerholm had reeds een collega opgeleid tot digicoach, maar hier was binnen de organisatie nog geen specifieke rol voor weggelegd. Toen bekend werd dat er vanuit het project V&V drie programmalijnen zouden starten, heeft Westerholm bewust gekozen om mee te werken aan programmalijn 3: “Het vergroten van digitale geletterdheid die bij zorgtechnologie een rol speelt”. Noorderzorg is begin 2021 gestart met de implementatie van een nieuwe digitale werkomgeving, een grote verandering binnen de organisatie. Het opleiden en inzetten van digicoaches is erg waardevol in de adoptie van nieuwe digitale systemen en technologieën, hier wilde Noorderzorg graag handen en voeten aan geven. Digicoaches werden opgeleid, maar dit leidde vervolgens tot de vraag: hoe nu verder?

Vanuit deze achtergrond zijn beide organisaties bij de werkgroep aangesloten om actief mee te denken in het ontwikkelen van een regionaal plan van aanpak op het thema digitale vaardigheden. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een inspiratievideo en informatieflyer. Tijdens deze samenwerking met collega’s van de andere zorgorganisaties werden waardevolle handvatten en ervaringen gedeeld om met het thema digitale vaardigheden aan de slag te gaan. Het onderwerp is hierdoor nog meer gaan leven en heeft het intern positioneren van digicoaches binnen Westerholm en Noorderzorg een boost gegeven.

Waar staan we nu?
Westerholm heeft een kerngroep ICT opgericht, waarin o.a. is gekeken is naar de visie op ICT: wat willen we op dit gebied bereiken en wat hebben we hiervoor nodig? Tevens is er voor de digicoaches een profiel met daarbij behorende taakomschrijving gemaakt. Inmiddels zijn er 5 digicoaches aangesteld en heeft er in januari een startbijeenkomst plaatsgevonden. In deze startbijeenkomst zijn de digicoaches uitgenodigd om zelf mee te denken hoe ze vorm willen geven aan hun rol. Deze ideeën zijn omgezet in concrete plannen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe de digicoach een rol kan krijgen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. De volgende stap is dat de digicoaches zich zichtbaar maken in de organisatie en hun rol goed gaan wegzetten.

Ook bij Noorderzorg is de rol van digicoach volop in ontwikkeling. Gezamenlijk wordt hier verdere invulling aan gegeven, en worden verschillende thema’s uitgewerkt en activiteiten geprioriteerd. Er wordt daarnaast actief verbinding gezocht met andere disciplines binnen de organisatie, zoals personeelszaken, ICT en leren & ontwikkelen. Een positieve evaluatie en grote behoefte van onze medewerkers heeft geleid tot het werven van extra digicoaches. Het komende jaar gaan we vervolgstappen zetten en wordt er o.a. aandacht besteed aan het thema borging.