De kern, de essentie, de bedoeling 1

Door Ismay Kremers

Wat is de kern van het werk in onze sector? Wat is de bedoeling?
De aandacht en zorg voor onze kwetsbare medemens; daar draait het immers om.

We proberen deze kern, de essentie, te vatten in de onaangename term het primaire proces: dat is waar we als organisaties voor zijn opgericht. Ik vind de term primair proces net zo onprettig als de woorden werkvloer of handen aan het bed; alsof het productiewerk is en je zonder hart en hoofd cliënten ondersteunt!

Dat we van die rare termen gebruiken voor wat het meest belangrijke van ons werk is, zegt veel. Het drukt bijvoorbeeld uit dat we niet in staat zijn in een paar woorden de essentie te vangen van wat zich afspeelt in het contact tussen mensen. Zo groot en complex en veelomvattend is die essentie. De complexe werkelijkheid kun je niet zomaar vangen in een paar woorden.

Dat is precies de reden dat eenieder die werkzaam is in onze sector in contact moet treden met de alledaagse praktijk. Ik bedoel daarmee dat ik als bestuurder, maar ook alle andere functionarissen uit staf- en ondersteunende diensten zo nu en dan een locatie, een team en vooral cliënten moeten ontmoeten. Alleen dan krijgen we beeld en geluid bij die complexe, maar ook mooie essentie van onze maatschappelijke opdracht. En alleen dan kunnen we elkaar ondersteunen, met als doel de alledaagse handelingspraktijk nog beter te maken!