Zoeken

Organiseren vanuit vertrouwen

Door
Jan de Jonge

Controle- en verantwoordingssystemen zijn mij te gevaarlijk!Klassiek organiseren staat onder druk: overleven in onze moderne tijd vraagt geen rigide top-down sturing en controle op rendement en efficiëntie, maar wendbaarheid en duurzame waardetoevoeging. Bovendien krijgen mensen...

Werken vanuit de bedoeling

Door
Jan de Jonge & Cees Oprins

Het thema van deze maand is: bestuurders die meelopen in het primair proces. Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verplicht bestuurders dat zij met enige regelmaat met professionals meelopen, waardoor zij verbinding en aansluiting blijven houden bij de...

Strategievorming in meerdere contexten

Door
Cees Oprins

Strategievorming is dingen waarnemen, zaken onderzoeken, iets ontdekken, iets vinden, iets willen en van dat alles werk willen maken. Strategie is ook de maatschappelijke omgeving interpreteren en daaruit afleiden in welke richting de onderneming waartoe...