Zorggroep Meander en ZINN werken samen met zorg- en onderwijsorganisaties uit de regio aan de best mogelijke zorg, onder andere op het gebied van zorgtechnologie. In pilots wordt ervaring en kennis opgedaan en vooral: met elkaar gedeeld. Dit vertellen Stein van Berkel en Ellen Boringa, projectleiders zorgtechnologie bij respectievelijk Zorggroep Meander en ZINN.

Uitdagingen
‘De ontwikkelingen in zorgtechnologie gaan snel, het valt niet mee om dat allemaal bij te houden’, vindt Ellen. ‘Alle organisaties hebben hierin dezelfde uitdagingen. Bovendien ben je als projectleider vaak wat solistisch bezig. Door deze samenwerking hoeft niet iedereen voor zichzelf het wiel uit te vinden.’ ‘Inmiddels zijn verschillende pilots opgezet. Voor elk van die pilots is een kartrekker aangewezen’, vertelt Stein. ‘Die heeft vooral een coördinerende rol, het succes van de pilot wordt bepaald door de organisaties samen.’

Samenwerken in pilots
Zo trekt Ellen de kar voor een pilot met Smart Glasses. ‘We hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Het belangrijkste doel is om erachter te komen of de techniek van de Smart Glasses van toegevoegde waarde is voor de zorg. We moeten dit weten voordat we ermee verder gaan.’

Stein is kartrekker voor de pilot Digitaal vaardig in de zorg. ‘We weten dat aandacht nodig is voor de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers. Doel van deze pilot is om de randvoorwaarden vast te stellen en een implementatieplan voor de noordelijke zorgorganisaties op te stellen.’

Regionale insteek
Volgens Ellen en Stein is het belangrijk om deze pilots in de eigen regio te doen. ‘Iedere regio heeft specifieke uitdagingen in de zorg. Zo is in Noord-Nederland het personeelsvraagstuk groot. We denken dat zorgtechnologie een ondersteunende rol kan spelen. Technologische oplossingen helpen ook om de privacy en veiligheid van cliënten te vergroten, bijvoorbeeld omdat je niet steeds zelf bij een cliënt hoeft te gaan kijken, maar gebruikmaakt van een camera en bewegingsmelders. Technologie kan het werk nooit overnemen, maar wel gemakkelijker maken en zo het werkplezier verhogen.’

Leren van elkaar
De pilots op het vlak van zorgtechnologie zijn opgezet in samenwerking met andere zorgorganisaties in Noord-Nederland, Hanzehogeschool Groningen, Zorgplein Noord en Noorderpoort.