Werk- en leerboekje 1

Door Cees Oprins

Ons motto Leren is altijd articuleert dat leren bij leven hoort. Het is een uitdaging om in je persoonlijke en professionele omgeving tijd en ruimte daarvoor te krijgen en te maken. Mensen leren van nature, maar niet allemaal op dezelfde manier. Lang niet zelfs. Makkelijke oplossingen, zoals een wasstraat voor het reinigen van smerige auto’s, zijn daarom niet voorhanden. Steeds opnieuw moeten we nadenken over leerinhoud en leervormen: het wat, voor wie, hoe en wanneer. Onder de vlag van Leren is altijd gaf, in de afgelopen twee jaar, een groep van ruim 20 deelnemers invulling aan een onderzoekend en reflectief programma over lerende zorgcultuur. In die context rees het initiatief om een boekje te maken.

Werk- en leerboekje
Een groepje van zeven personen1, waaronder een tekenaar, de vormgever en de eindredacteur, liet zich uitdagen om op het snijvlak van leren en cultuur een handzaam, aantrekkelijk en toegankelijk boekje samen te stellen. Het resultaat van noeste arbeid leidde tot de presentatie van het Werk- en leerboekje op 26 oktober 2021. Het boekje biedt een gevarieerde en rijk geïllustreerde verzameling van aanknopingspunten voor dialoog, discussie, uitwisseling van ervaringen en het uitstippelen van leerpaden. En het doet dienst als stimulans voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Alle aanzetten voor werken en leren worden gevormd door spreuken, gedichten, (korte) verhalen, quizjes, tabellen, modellen, tekeningen, spreuken, citaten, filmpjes en andere beelden. Elke bladzijde is een aanknopingspunt. Op talrijke plaatsen zijn QR-codes gebruikt die verwijzen naar andere bronnen.

Voor wie bedoeld?
Het boekje is het meest bedoeld voor medewerkers die in de voorste linie werken en ondersteunt zowel het individueel leren als het leren in teamverband. De indeling nodigt uit om aantekeningen te maken en eigen ervaringen op te schrijven. Medewerkers van stafafdelingen (HRM, HRD, kwaliteit en leren) kunnen het boekje gebruiken bij het vervullen van hun ondersteunende en faciliterende taken.

Nieuwsgierig? Bestellen!
Het boekje kost € 6, mogelijk iets meer, want de kostprijzen in de drukwerkbranche blijken te fluctueren.
Bestellingen kunnen worden geplaatst bij info@lerenisaltijd.nl.


1 Twee collega’s uit zorgorganisaties (een van hen maakte vijf tekeningen die in het boekje zijn opgenomen), twee collega’s van twee verschillende roc’s, een adviseur van ZorgpleinNoord, de ontwerper tevens mede-illustrator en de programmaleider van Leren is altijd.