Tweespraak 1
Tweespraak 2

Door Norina Calkhoven & Carla Nap

Focus en verlangen

Tweespraak 3

Zonnehuisgroep Noord
Zonnehuisgroep Noord biedt zorg, specialistische behandeling en begeleiding aan mensen thuis of in een locatie in de provincie Groningen.

Wat voor een client de dag de moeite waard maakt, daar doen wij het voor.

We gunnen iedereen een waardig leven. Daarom wordt de zorg en behandeling samen met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers vormgegeven. We leren voortdurend met en van elkaar en gaan op zoek naar mogelijkheden om de zorg nog beter te maken. We zien graag dat iedereen zich veilig, vertrouwd, gewaardeerd en trots voelt.

Tweespraak 4

Zorggroep Drenthe
Zorggroep Drenthe heeft acht locaties en biedt verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, tijdelijke zorg en thuiszorg. Daarnaast bieden we verschillende services die het leven comfortabeler maken.

Een mooie dag en een waardevol leven voor bewoners en cliënten.

Dat is het doel van Zorggroep Drenthe. We zijn een organisatie die in ontwikkeling is en mooie ambities heeft. We zitten in een wereld die snel verandert, in de ouderenzorg niet minder. Als organisatie moet je daarop kunnen inspelen. Ons doel is een leer-en ontwikkelprogramma neer te zetten voor medewerkers waarin snel ingespeeld kan worden op de veranderingen in de zorg en de leervraag van de medewerker.

Even voorstellen

Tweespraak 5

Carla Nap
Ik ben Carla Nap en mijn functie is adviseur praktijkleren. Vanaf mijn 17e ben ik werkzaam in de zorg, sinds 2019 als adviseur praktijkleren. Opleiden, begeleiden en coachen heeft altijd al mijn interesse gehad met als resultaat dat ik na diverse opleidingen, cursussen en vele andere leerervaringen kan zeggen dat leren nooit ophoudt, een continu proces is en dat ik het zeer omarm. Mijn functie is ontzettend gevarieerd; van het meedenken over beleid voor leren en ontwikkelen tot aan het geven van advies. Verder bied ik ondersteuning aan leercoaches en onderhoud ik interne en externe contacten. Ik vorm samen met drie collega’s het team opleidingen, onderdeel van de afdeling po&o.

Tweespraak 6

Norina Calkhoven
Ik ben Norina Calkhoven werkzaam bij Zorggroep Drenthe als adviseur leren en ontwikkelen. Samen met 6 praktijkexperts en een administratief ondersteuner vormen we het team leren en ontwikkelen. Januari 2020 zijn we in deze setting gestart. We zijn een ambitieus team en onze stip op de horizon is dat het werkplekleren goed is ingebed in de organisatie en dat de teams zich goed ondersteund voelen. Ik gebruik de leervragen van medewerkers om continu samen lerend te verbeter en onze dienstverlening daardoor naar een hogere kwaliteit te tillen. Momenteel is onze focus de basis op orde krijgen. Wij begeleiden alle medewerkers en trainen de werkbegeleiders in hun nieuw verkregen rol. Op 1 mei is de functie van evv-er ingevoerd en worden deze medewerkers hierop geschoold. Eigen regie in het leren en ontwikkelen vinden wij erg belangrijk en we faciliteren dat door het creëren van leerruimte en het toepassen van intervisie.

1. Voelen medewerkers zich gewaardeerd en trots?

Carla
Dit is meteen een lastige vraag voor mij om te beantwoorden omdat ik vanzelfsprekend niet voor alle medewerkers kan spreken. Maar in het algemeen is mijn beeld wel dat medewerkers trots zijn op wat zij betekenen voor de cliënten en hun familie en de mantelzorgers. Medewerkers zijn trots op hun vak en voelen zich betrokken bij de locatie waar zij werkzaam zijn. Zij zijn gemotiveerd om samen met collega’s de beste zorg te geven. Waardering krijg je op verschillende manieren: door de cliënten, familie, collega’s, managers en andere betrokkenen in de zorg. Bij waardering denk ik niet aan een financiële bijdrage maar een schouderklopje; een compliment over de samenwerking of bijvoorbeeld voor de uitvoering van taken. Het is fijn om complimenten te geven en te ontvangen. Het hoeft niet alleen te gaan over goede resultaten. Als het beoogde resultaat niet is behaald kan de samenwerking wel prima zijn verlopen en de gepleegde inzet optimaal zijn geweest.

Norina
Dit is een gevoel, medewerkers hebben het hart op de goeie plek, willen graag goede zorg leveren en leren en ontwikkelen. Maar het wel lastig om elkaar feedback te geven. Ook worden de positieve dingen te weinig genoemd. Wat jij ook zegt, Carla: de waardering of bemoediging te mogen ontvangen is zo belangrijk en daar moeten we nog meer op inzetten, zodat de medewerkers zich werkelijk ambassadeur gaan voelen van de organisatie.

2. Hoe stimuleer jij positieve feedback?

Norina
Het is belangrijk om met elkaar te bespreken hoe we daar vorm aan kunnen geven. We leren door vallen en opstaan. Door elkaar aan te moedigen, breng je een positieve flow teweeg. Als team dragen wij naar de werkvloer uit om elkaar op deze wijze te bejegenen. Het advies is ook om naar de persoon te kijken en niet alleen naar de opdrachten. Goed voorbeeld doet goed volgen. Onderzoek doen, de dialoog aangaan, het goede gesprek voeren; het is allemaal belangrijk maar we hebben hierin met elkaar nog veel te ontwikkelen.

Carla
We kijken met elkaar naar wat goed gaat, maar hebben ook oog voor verbetering. Als het gevoel niet positief is, is het belangrijk er niet in te blijven hangen maar de situatie te overdenken en te begrijpen. Daarna kun je de overstap maken naar de wensen die er zijn. Interesse tonen naar elkaar en met elkaar in gesprek blijven is belangrijk. Het helpt om tunnelvisies te overwinnen. Bij het stimuleren van positieve feedback denk ik aan echtheid en authenticiteit. In staat zijn om te reflecteren, bij jezelf blijven en eerlijk zijn; het zijn voorwaardelijke uitgangspunten voor het geven van positieve feedback.

3. Hoe zie jij de toekomst van zorg en onderwijs?

Carla
Ik verwacht een mooie toekomst door de komst van modulair onderwijs. Ook de ontwikkeling van minder school(methodisch) gestuurd onderwijs maar meer cliënt- en doelgroepgericht onderwijs juich ik toe. Hoe fijn is het om een keuzedeel te kunnen volgen die matcht met jouw doelgroep! In de dagelijkse praktijk zijn er zoveel leermogelijkheden die je niet in één opdracht kan vatten. De kunst is om deze te zien en te benutten. Modulair onderwijs maakt het leren overzichtelijker en stimuleert een zelfstandige leerroute. Ik hoop dat de onderlinge betrokkenheid, de contacten met onderwijsinstellingen, de docenten, de (leer)coaches, de werkbegeleiders en de managers blijft groeien en dat we de korte lijnen kunnen versterken. Daar waar ik nu zie dat de focus van de student ligt op zijn/haar eigen leerproces, zie ik die in de toekomst graag breder: organisatiebreed, gericht op het samenspel met de cliënt. En ja, daar hebben we met elkaar nog iets in te doen; dit zal de nodige tijd vragen. Belangrijk is het om kleine successen te vieren en vast te houden.

Norina
Mijn droom is om het vraaggestuurd onderwijs te versterken waarin de praktijk leidend is en de inhoud vanuit de praktijk gegeven wordt. Zorgen dat de cliënt een mooie dag heeft, staat voor ons centraal. Wij zijn met het Drenthe College gestart om een gepersonaliseerde opleiding te ontwikkelen. Wat de student in de praktijk tegenkomt kan hij of zij op school volgen. De student kan daardoor ook beter aansluiten bij de ontwikkelingen. Je kunt geen goede cliëntzorg geven als je zelf geen goede ondersteuning krijgt. De organisatie van het onderwijs inrichten op basis van de leefwereld van cliënt. Uiteraard rekening houdend met alle wettelijke kaders en regelgeving. Ik zie in de toekomst meer verbinding tussen het onderwijs en het werkveld. De komst van certificeerbare eenheden is een mooie ontwikkeling. Hierdoor kunnen we medewerkers doelgericht inzetten en wordt het voor zij-instromers ook makkelijker om de zorg in te stappen.

4. Wat zijn je drijfveren?

Norina
Voor mij is het vooral belangrijk dat dat wat ik doe en de keuzes die ik (mede) maak ten goede komen van en bijdragen aan de mooie dag van onze cliënten.  Daarom vind ik het zo’n uitdaging om leer- en vraaggestuurd te werken. Hoe kunnen we zorgen dat de medewerkers die dicht bij onze bewoners en cliënten staan zo te ondersteunen dat wat wij doen ook werkelijk bijdraagt aan wat de medewerker op dat moment nodig heeft. Daarbij denkend aan de toepassing van allerlei middelen, zoals apps die kennis ontsluiten op het vereiste moment, coaching on the job, klinische lessen en meer. Ik hoop dat we beter de talenten zien van onze medewerkers, waardoor zij maximaal in hun kracht en komen en plezier hebben in wat zij voor cliënten kunnen betekenen.

Carla
Betekenisvol werk kunnen doen, mijn kennis en ervaringen kunnen delen met anderen, direct of indirect ten gunste van de cliënt, daar haal ik mijn voldoening uit. Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Ik lever graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie, een bijdrage aan het grotere geheel zou je kunnen zeggen. Verder zijn het de onderlinge contacten die mij stimuleren en motiveren in mijn werk. Ik leer daar iedere dag van. Ik zie in mijn dagelijkse werk heel veel kwaliteiten om mij heen en zie kansen en mogelijkheden om daar in de toekomst mee aan de slag te gaan. We hoeven in onze rol niet alles zelf te kunnen en te kennen, maar verwacht dat we meer een beroep kunnen en durven doen op onze collega’s en samenwerkingspartners. Ieder biedt vanuit zijn eigen kracht een bijdrage aan de zorg voor de cliënt en voor elkaar. Ik vind het een mooi streven om dit te stimuleren. Dat is de kern van mijn drijfveren: medewerkers motiveren en enthousiasmeren voor een leven lang leren.

5. Hoe zichtbaar ben je voor de organisatie?

Carla
Door de coronamaatregelen en omstandigheden waar wij allemaal mee te maken hebben ben ik momenteel vooral online zichtbaar. Over het algemeen weten medewerkers en managers mij goed te vinden evenals externe contacten. Maar ik ben mij ervan bewust dat ik hier iets in heb te doen, zowel voor de medewerkers waarmee ik samenwerk als voor mijzelf. Voldoening in mijn werk haal ik vooral  uit de contacten die ik heb. Ik draag graag mijn kennis, ervaring en inzichten over en ik ben graag van betekenis voor een ander. Anderen kunnen mij inspireren waardoor ik weer leer. Ook als team opleidingen hebben wij iets te doen in onze zichtbaarheid, voornamelijk richting de medewerkers in de locaties. Wij zijn een relatief nieuw samengesteld team en om ons werk goed te kunnen doen, zijn korte lijnen, contact zonder drempels en een bekend gezicht belangrijk.

Norina
Vorig jaar was ik net gestart in de organisatie en toen kwam corona. Ik merkte dat ik het toen erg lastig vond om verbindingen te leggen. Medewerkers kenden mij nog niet of nauwelijks. Ondanks deze lastige fase, denk dat we als team leren en ontwikkelen mooie stappen maken en dat we richting weten te geven en de nodige ondersteuning weten te bieden aan de collega’s die de dagelijkse handelingspraktijk voor hun rekening nemen. Wat jij ook zegt korte lijnen en goede verbindingen en je laagdrempelig opstellen is essentieel.

6. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van leren en ontwikkelen?

Norina
De mindset is heel belangrijk. De student moet voelen dat hij de regie kan pakken. Het is daarom ook zo belangrijk dat de praktijk daar ook oog voor heeft en daarin faciliteert. Daarin hebben wij in de teams ook nog wel wat te ontwikkelen door meer vragen te stellen die prikkelen tot uitdaging!

Carla
Het onderwijs ontwikkelt zich continu. Het is een uitdaging om vernieuwingen door te voeren in de beleving van en de uitvoering door de begeleiders en leercoaches. We hebben veel ervaring in de begeleiding van studenten die zogezegd school(methodisch)gestuurd onderwijs volgen. We kennen dit door en door en zijn nog niet gewend aan het idee dat een student mag werken aan een vraag vanuit de praktijk. Met elkaar moeten we (leren) omdenken. Uiteraard zal een deel van de studenten behoefte houden aan structuur en sturing. Dit vergt dat de begeleiders en coaches in de zorg een flexibele houding aannemen. Het eerste gesprek met de student vormt een belangrijke basis voor de beroepspraktijkvorming en het voeren van eigen regie. Het is belangrijk dat wij met elkaar leren hoe wij dit het beste vorm kunnen geven. Op welke wijze kunnen we de student verleiden om zijn/haar eigen route te bepalen en kunnen wij de ondersteuning van de student goed organiseren en uitvoeren, hetzij in de vorm van begeleiden of coachen.  De vraag is niet of maar wanneer we onze gewoonten kunnen loslaten en wat alle betrokkenen daarvoor nodig hebben. Bij dit laatste denk ik niet alleen aan vaardigheden maar ook aan mindset.

7. Wat heb jij geleerd binnen de uitdaging lerende zorgcultuur

Carla
Ik heb veel geleerd binnen de uitdaging lerende zorgcultuur. Meer dan ik nu de ruimte heb om te delen. Een aantal belangrijke inzichten die ik heb opgedaan zijn vaker stilstaan bij waar ik mee bezig ben, de tijd en rust nemen om te reflecteren, meer focus leggen op verlangen in plaats van op problemen, leren door vallen en opstaan (trial en learn) en dit proces accepteren. Een belangrijk inzicht en tevens quote van Arend Ardon: daar waar het ongemakkelijk wordt zit de bron van vernieuwing. Het is mij ook helder geworden dat bestaande patronen niet zo eenvoudig te veranderen zijn. Door met elkaar oude patronen stap voor stap te ontregelen kunnen we een begin maken. Tot slot wil ik benadrukken dat ik het aangaan van nieuwe contacten als ontzettend waardevol en leerzaam heb ervaren. Deel uitmaken van een netwerk – en dat kunnen verschillende zijn – heeft toegevoegde waarde!

Norina
Ik heb ook heel veel geleerd in dit traject en ben enorm geïnspireerd ook door Arend Ardon, zijn pleidooi voor reflectie heeft mij zeer geraakt. Leren door vallen en opstaan en elkaar daarin aanmoedigen. Maar ook: probeer elkaar zoveel mogelijk op te zoeken, verbinding te leggen met elkaar en te reflecteren op hoe zijn we in contact met elkaar. Het webinar van Elke Wiss vond ik zeer inspirerend; welke vragen stel je elkaar. Maar ook hoe Sebo Boersma het informeel leren onder de aandacht bracht, de stromingen in het leren en de doelen van het leren waren hierin heel verhelderend.

Tot slot:

Carla
Norina, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek (en alle andere) met mooie, waardevolle kennis, inzichten en gedeelde ervaringen. We waren nog niet uitgepraat maar de tijd zat erop. Fijn dat we onze passie voor het vak hebben kunnen delen. Dit is tegelijk een oproep aan iedereen!  Deel je kennis en ervaringen, heb belangstelling voor anderen, zowel binnen je eigen als daarbuiten. Zoek elkaar op in het werkveld en deel je ervaringen en vooral ook je dromen! Laat je inspireren!

Norina
Carla, het genoegen is wederzijds! Ik heb enorm genoten van dit gesprek en het smaakt naar meer. Dat is ook zo mooi aan dit traject waar we met elkaar inzitten, we delen een passie en door hierover met elkaar in gesprek te gaan, groeien vele nieuwe inzichten op! Hier zit mijn verlangen: dat we met elkaar nog heel veel mooie dingen mogen doen en leerzame gesprekken mogen voeren!