Tweespraak 1
Tweespraak 2

Door Fieke van der West en Jan Moedt

Vinger aan de leerklimaatpols

1.Wie zijn wij?

Tweespraak 3

Jan
Mijn naam is Jan Moedt en ik ben 63 jaar, gehuwd en woon in Assen. Oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs. Korte tijd heb ik gewerkt als onderwijzer maar ook in die tijd als tractorchauffeur, deel Z- opleiding in Nieuw Woelwijck, militaire dienst, en nog meer. Vanaf 1985 in de zorg als B-verpleegkundige in Groot Bronswijk (bestaat al een aantal jaren niet meer). In de loop der jaren heb ik verschillende functies gehad binnen Lentis. Vanaf 2012 werkzaam voor Dignis als opleidingsfunctionaris. Daarnaast nog werkzaam als freelance-docent voor de stichting Reh ’92.

Tweespraak 4

Fieke
Ik ben Fieke, 30 jaar oud en ik woon samen met mijn man en onze dochter van 1½ jaar in het Groningse Siddeburen. Na het afronden van mijn opleiding Onderwijskunde ben ik aan de slag gegaan in het Martini Ziekenhuis Groningen. Hier heb ik enkele jaren bij het onderwijscentrum gewerkt en sinds begin 2018 werkzaam als opleidingsadviseur bij zorggroep Tangenborgh in Emmen.

2. Korte typering organisaties

Tweespraak 5

Fieke
Tangenborgh is een ouderzorgorganisatie in Zuidoost-Drenthe, verspreid over elf locaties. Tangenborgh is gespecialiseerd in het aanbieden van zorg voor ouderen en gericht op wonen, zorg en welzijn. Als expert in psychogeriatrie hebben we landelijk de basis gelegd voor een innovatieve zorgaanpak voor dementerenden.

Tweespraak 6

Jan
De werkwijze van Dignis kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding waarmee we er met aandacht zorg voor dragen dat cliënten/bewoners hun eigen leven kunnen leiden, op de wijze die zij wensen, in al hun eigenheid.  Daarmee willen wij als geen ander juist aan bewoners en cliënten met een (zeer) complexe zorgvraag warme, liefdevolle, belevingsgerichte en deskundige zorg bieden die aansluit bij hun persoonlijke behoeften en die van hun naasten.

3. Korte omschrijving functie

Jan
Mijn functie heet opleidingsfunctionaris en ik houd me bezig met alles wat met deskundigheidsbevordering te maken heeft. Dit houdt in dat ik individuele medewerkers begeleid in hun wens om zich te scholen, maar ook met het scholingsbeleid voor de hele organisatie. De vrijheid en ruimte die ik in mijn functie krijg, is iets wat ik erg prettig vindt.

Fieke
De functietitel is opleidingsadviseur; het is een gevarieerde functie. Ik houd me onder andere bezig met oriënteren op passende scholingsinterventies (van individueel tot organisatiebreed), de organisatie hiervan coördineren en vervolgens de effecten/resultaten meten. Daarnaast een greep uit mijn werk: beleidsontwikkeling, jaarplannen opstellen, adviesnotities opstellen. Ook ben ik projectleider van een traject waarin gefocust wordt op verdere professionalisering van Tangenborgh als leerbedrijf (excellent leerbedrijf).

4. Wat zou je anders willen binnen je functie?

Fieke
Meer bottom-up te werk kunnen gaan. Nu zie ik dat veel initiatieven van bovenaf, het management, komen. Niet altijd zijn die passend bij de vraag en behoefte van medewerkers

Jan
Ik zou erg graag het opleiden van nieuwe medewerkers en het bijscholen van zittende medewerkers continu hoog op de agenda van managers willen hebben. Nu daalt dat nog wel eens op de prioriteitenlader door de waan van de dag.

5. Wat vind je van de uitdaging Lerende zorgcultuur?

Jan
Als je het leren van anderen belangrijk vindt voor je organisatie zul je zelf het voorbeeld moeten geven. Ik leer op deze manier van anderen en kan ook een kijkje nemen binnen andere organisaties. Die nieuwsgierigheid naar andere vormen en ideeën maken de bijeenkomsten erg waardevol.

Fieke
Heel mooie sprekers steeds uitgenodigd; een mooi programma. Het is vooral bewustwording.
Vertaling naar organisatie blijft best lastig.

6. Welke ontwikkelingen vinden plaats in je organisatie?

Fieke
Er gaat wat veranderen in de organisatiestructuur van Tangenborgh. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend en ook niet welke gevolgen dit concreet heeft voor mijn werk. En nu, door corona, krijgt het afstandswerken meer vorm. Dit biedt ook weer nieuwe uitdagingen en kansen.

Jan
Dignis zit op dit moment midden in een proces van ontvlechting. Er zal een andere organisatievorm ontstaan waarbij Dignis grotendeels zelfstandig verder zal gaan, los van Lentis. Veel dingen zijn nog niet duidelijk. Er wordt nu nog heel erg nagedacht over de verdere invulling. Dit geldt ook voor het opleiden van medewerkers.

7. Welke ontwikkelingen op het terrein van leren en ontwikkelen?

Jan
Op dit moment kijken we samen met HR naar hoe we leren en ontwikkelen in de toekomst vorm willen geven. In de eerste plaats gaat het over het initieel opleiden: hoe leiden we meer professionals op voor de toekomst? Welke mogelijkheden hebben we en welke nieuwe vormen zouden we nog kunnen benutten? Voor de bij- en na scholing kijken we naar allerlei vormen van digitaal opleiden op ons leerplatform Lentisleren.

Fieke
Bij mij ligt de focus op onze doorontwikkeling als leerbedrijf. De werkbegeleider heeft hierin een belangrijke rol. Ook hebben we de laatste jaren hard gewerkt aan het onderwijs- en opleidingsbeleid.

8. Hoe typeer je het leerklimaat van je organisatie?

Fieke
Best wel ok. Niet overal heerst een open cultuur van vragen stellen mag en dit komt mede door werkdruk. Wat wel opvalt is dat ontwikkelingen of beleidsrichtlijnen moeizaam doorkomen bij medewerkers, zoals de werkbegeleiders. En dit ligt niet altijd aan verkeerde communicatie. Het zit ‘m ook in het voelen van de verantwoordelijkheid. Helaas zie ik dat verantwoordelijkheidsgevoel niet overal terug. Dit haakt aan op de vereiste bewustwording van je rol als begeleider, vooral de grote impact die dit heeft op de student/lerende.

Jan
Van de praktijkopleiders vragen wij een vinger aan de leerklimaatpols in de afdelingen te houden. Het leerklimaat is sterk afhankelijk van de ontwikkeling binnen een team. Dignis willen we graag de teams meer eigen regie en vertrouwen geven volgens de principes van zelforganisatie. Omdat teams in zeer verschillende stadia van het proces zitten is het belangrijk is om het leerklimaat steeds goed te blijven volgen.

9. Wat vind je van deze tweespraak?

Jan
Weer een andere manier om even bij de ander in de keuken te kijken en op die manier te leren. Erg leuk gesprek over verschillende thema’s maar vooral over onszelf en waar we mee bezig zijn. Goed om elkaar maar ook elkaars organisatie beter te leren kennen.

Fieke
Een leuke manier om iets over de ontwikkelingen in andere organisaties te horen. Ook het zien van de verschillen en overeenkomsten in elkaars functie is leuk.

10. Welke kwaliteiten van de ander zou je willen hebben?

Fieke
Jan heeft heel veel ervaring. Ik heb hem leren kennen als een praktische aanpakker die de koe bij de horens vat.

Jan
Ik zou wel wat van Fieke haar wetenschappelijke blik willen hebben. Zou voor mij een prima aanvulling zijn. Ze komt over als gedreven, maar ik zie haar ook onderzoekend bezig met opleiden en ontwikkelen.