Tweespraak 1
Tweespraak 2

Door Nicole Frans & Martijn Groenewold

Tweespraak 3

Zorggroep Meander is een organisatie voor ouderenzorg in Oost-Groningen. Zij verleent zowel thuiszorg als zorg in acht woonlocaties bieden. Het gaat om verschillende soorten zorg; van dagopvang en kortdurende revalidatiezorg tot intensieve woonzorg.

Om de medewerkers nu én in de toekomst goed te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun digivaardigheid, worden in verschillende locaties digicoaches ingezet. Dit zijn medewerkers die interesse hebben in de digitale wereld en graag hun collega’s daarin wegwijs maken. In deze aflevering van Tweespraak zijn digicoach Martijn en collega Nicole met elkaar in gesprek.

1. Even voorstellen

Tweespraak 4

Nicole Frans
Ik ben Nicole en werk als zorgkundige, eveneens in Veenkade. Ik ben bij Zorggroep Meander begonnen als flexmedewerker en werk nu als vaste kracht op afdeling De Rensel, een afdeling voor bewoners met somatische klachten of een cognitieve beperking.

Tweespraak 5

Martijn Groenewold
Mijn naam is Martijn, ik werk als zorgkundige in de locatie Veenkade in Veendam. Sinds kort ben ik ook als digicoach het aanspreekpunt voor collega’s van mijn locatie die hulp nodig hebben met het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

2. Waarom ben jij eigenlijk digicoach geworden?

Martijn
Ik ben digicoach geworden omdat het mij ontzettend leuk lijkt om collega’s te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Op dit moment ontwikkelt Zorggroep Meander zich heel snel in digitalisering en daarom vind ik het belangrijk dat medewerkers leren om er goed mee om te gaan. Ik heb het idee dat medewerkers zich er soms voor schamen dat ze op dat gebied niet zo vaardig zijn. Daarom wil ik er juist voor zorgen dat ze gemakkelijk hulp kunnen vragen en mij op een laagdrempelige manier kunnen benaderen.

3. Wat denk je dat de digicoach voor jou kan betekenen?

Nicole
Het lijkt mij fijn om vaardig te worden in de digitale omgeving. Dat moet ook want veranderingen daarin zijn aan de orde van de dag. Je hebt in de zorg zoveel verschillende applicaties die bij voortduring geüpdatet worden en waar je gauw weer een nieuwe versie van krijgt waarin er weer iets is veranderd. Dat maakt het soms best lastig om bij te houden. De basis van e-mail en intranet ken ik wel, maar als het gaat om meer specifieke handelingen zoals rapporteren. Dan heb ik soms wel wat hulp nodig.

4. Hoe vul jij je rol als digicoach concreet in. Welke stappen ga je de komende tijd zetten?

Martijn
We zijn eigenlijk pas net geïntroduceerd als digicoach, maar ik ga me er de komende tijd in ieder geval op richten om zichtbaar te worden binnen mijn eigen locatie. Zo kan ik snel aangesproken worden als mijn collega’s iets willen leren. Ik ben ook van plan om regelmatig een vragenuurtje te gaan houden.

Als ik een vraag krijg van een collega ga ik eerst kijken wat de hulpvraag werkelijk is. Is de medewerker bijvoorbeeld bang fouten te maken door weinig ervaring, is de medewerker juist chaotisch en kan ik hem of haar misschien helpen met ordenen of ligt het aan gebrekkige vaardigheid en beperkte technische kennis? Er zijn veel mogelijke oorzaken die het digitaal werken lastiger kunnen maken.

Naast dat ik voor mijn collega’s een aanspreekpunt ben, wil ik bij hen juist ook tips ophalen die ik weer door kan geven aan de organisatie. Zo kunnen ze bij de inrichting van de systemen rekening houden met de wensen van de medewerkers.

5. Heb je al eens hulp ontvangen van de digicoach? 

Nicole
Ja, Martijn heeft bij ons in het team het berichtencentrum van Nedap geïntroduceerd om beter met elkaar te communiceren. Je kunt daarmee heel gemakkelijk informatie delen met een collega, maar bijvoorbeeld ook met je hele team. Martijn is altijd heel open naar iedereen en ook erg behulpzaam. Dat zorgt ervoor dat ik sneller om hulp vraag. Hij komt ook uit zichzelf naar je toe met de vraag: ‘Deze applicatie is vernieuwd, heb je ook hulp nodig?’

6. Wat hoop je te bereiken in jouw rol?

Martijn
Ik hoop eerst dat medewerkers het vertrouwen hebben om mij te vragen om hulp. Ik hoop op den duur dat de digitale vaardigheden groeien en dat collega’s hun digitale werk goed en zelfstandig kunnen uitvoeren.

7. Waar verwacht je, met de hulp van een digicoach, over een jaar te staan?

Nicole
Dat ik genoeg vaardigheden bezit om zelfstandig digitaal aan de slag te gaan en daarnaast ook niet bang ben om de digicoach of mijn collega’s om hulp te vragen.