Tommie in de zorg! 1

Door Cees Oprins

Tommie is Tommie Niessen. Zijn boekje verscheen in 2018. Tommie vertelt over zijn werk in de zorg en hij doet dat op een heel toegankelijke manier. Iedereen snapt wat er staat, Tommie heeft geen moeilijke woorden nodig. In korte hoofdstukjes verhaalt hij over wat hij meemaakt als hij cliënten thuis bezoekt. Een enorme diversiteit aan ervaringen. Ze getuigen allemaal van het belang van de relatie cliënt ↔ verzorgende, vooral de wederkerigheid daarvan. Hij is naturel en schroomt niet om (ook) voorbeelden te laten zien waarin het fout ging. Daar heeft hij van geleerd.

Tommie is een man. Hij is een sterk voorbeeld om uit te stralen dat een baan in de zorg evengoed voor mannen geschikt kan zijn. Tommie liep geen rechte weg naar de zorg met oorspronkelijke en al op jonge leeftijd gekoesterde motieven. Nee, Tommie ontdekte al doende zijn motivatie en betrokkenheid. In het werk leerde hij zichzelf beter kennen. Een fraai leerproces.

Tommie is een beetje scheutig met de woorden echt en oprecht. Maar dat is een kleinigheid.

Wil je een boekje dat makkelijk leest, dat een mooi aanknopingspunt is voor gesprek, gun je jonge mensen in het mbo en hbo een inkijkje in de gevarieerde praktijk van zorg… lees Tommie in de zorg!