Technologische ontwikkelingen met elkaar verbonden 1
Technologische ontwikkelingen met elkaar verbonden 2

Door Aad Oosterhof & Trees Flapper

Technologische ontwikkelingen met elkaar verbonden 3

Een valsensor in het horloge, een sta-op bed, beeldbellen, alarmering, automatische verlichting, videodeurbel, slimme deursloten, snoezelrobots, kookbeveiliging, een belevenistafel of een wonderfoon met muziek. Een reeks aan technologische hulpmiddelen voor ouderen om prettig, veilig en langer zelfstandig te leven in hun vertrouwde omgeving. De Technologie & Zorg Academie (TZA) Groningen is straks dé voordeur voor zorgstudenten, cliënten, mantelzorgers en zorgorganisaties, waar de nieuwste zorgtechnologieën worden bedacht, getest en aangeboden. Tegelijk vormt de TZA het platform voor opleiding, inspiratie, kennis delen en onderzoek voor en door studenten en zorgprofessionals.

Technologische ontwikkelingen met elkaar verbonden 4

Alweer 4,5 jaar geleden startte het project ZorgThuis. Zowel in het onderwijs als in de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorginstellingen stond zorgtechnologie in 2017 nog in de kinderschoenen. Samen met noordelijke zorginstellingen, Noorderpoort, Health Hub Roden, Hanzehogeschool Groningen en diverse andere partners zijn zorgtechnologie, zorgprofessionals, studenten, mantelzorgers en cliënten bij elkaar gebracht en is zorgtechnologie in Noord-Nederland op de kaart gezet:

  • In het onderwijs met het aanbieden van het keuzedeel Zorginnovatie en Technologie aan studenten Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg en de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg-Verzorging. Hiermee zijn mooie opdrachten uit het werkveld en via de Health Hub uitgevoerd;
  • In de zorg door het aanstellen van specialisten op het gebied van zorg en technologie;
  • In de samenwerking tussen onderwijs en zorg door het organiseren van innovatieve kennisdelingsbijeenkomsten ondersteund door Zorgplein Noord;
  • In de samenwerking met de kennisinstellingen door een promovendus aan te stellen die samen met het Drenthe College en de Hanzehogeschool onderzoek heeft gedaan naar de factoren die adaptatie van technologische innovaties door verpleegkundigen beïnvloeden.

Anno 2022 zijn studenten, professionals en organisaties zich veel bewuster van de mogelijkheden van technologie in de zorg. En cliënten en mantelzorgers zijn bekend geraakt met nieuwe zorgtechnologie en het gebruik daarvan. De samenwerkende organisaties in het project ZorgThuis hebben bergen verzet. Daar wilden ze graag mee door gaan, want door deze samenwerking kon kennisdeling op gang worden gebracht, kwam ontmoeting en uitwisseling tot stand en zijn we nog niet klaar.

Op initiatief van Alfacollege en Noorderpoort worden de opbrengsten en de samenwerking verder vorm gegeven in de in oprichting zijnde Technologie- en Zorg Academie (TZA) Groningen.

Wat is een TZA?
De Technologie & Zorg Academie Groningen (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de praktijk.

Deze academie biedt (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand.  Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie. Daarnaast biedt de TZA-leergangen, inspiratiesessies, workshops en ontwikkelt TZA samen met het werkveld, practoren en lectoren onderzoekslijnen.

In een plaatje bestaat de TZA Groningen uit twee onderdelen, Livinglab en Academie.

Technologische ontwikkelingen met elkaar verbonden 5

De Technologie & Zorg Academie (TZA) Groningen is een coöperatieve vereniging i.o. van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs. Er is bewust gekozen voor een coöperatieve vereniging; alle leden dragen de plannen, inhoud en begroting van de TZA. Het model (opzet en inhoud) is niet nieuw; de eerste is opgericht in Twente. Nu telt Nederland inmiddels 5 TZA’s en is Groningen de zesde. De andere TZA’s bevinden zich in Drenthe, IJssel-Vecht, Twente, Noordoost Gelderland en Achterhoek. Met TZA Drenthe gaat Groningen een nauwe samenwerking aan.

Wat is de stand van zaken?
Op dit moment hebben 20 organisaties de intentieovereenkomst voor oprichting van TZA Groningen ondertekend. De formele oprichting van de coöperatie is in gang gezet, een voorlopig bestuur met als voorzitter Gerry Geitz, lid CvB Noorderpoort is in oprichting. Tegelijkertijd is een koplopersgroep aan de slag voor het formuleren van een missie, visie en doelstelling van TZA Groningen. Voor de livinglab en de academie zijn kenniskringen al de eerste contouren aan het schetsen voor de praktische invulling. Het streven is om op 15 juni de coöperatie feestelijk op te richten.

Voor meer informatie over TZA Groningen kun je contact opnemen met de kwartiermakers Aad Oosterhof of Trees Flapper.