Stagiaires warm onthaald 1

Door Cees Oprins

Een nieuw schooljaar betekent voor alle verpleeghuizen de komst van een grote groep nieuwe stagiaires. Om iedereen zich thuis te laten voelen én wegwijs te maken in de organisatie, ligt het voor de hand om alle stagiaires uit te nodigen voor een bijeenkomst op locatie. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Interzorg en ZINN voelden zich uitgedaagd om onder deze bijzondere omstandigheden de nieuwe stagiaires toch warm te onthalen.

Interzorg: door snel te  schakelen is veel mogelijk
De medewerkers in de zorg blijven natuurlijk aan de slag in hun handelingspraktijk: waar de cliënten zijn. De meeste medewerkers van ondersteunende diensten daarentegen werkten middenin de coronacrisis alleen nog maar vanuit huis. Zo ook bij Interzorg. ‘Er ontstonden twee verschillende werelden, die we bij elkaar moesten brengen met een verbindende factor: de online-omgeving’. Dit vertellen Margo Oosterhof en Margretha Koekkoek, beiden coördinator Leren en Ontwikkelen bij Interzorg. ‘Elk jaar verwelkomen we zo’n 80 BOL-stagiaires, verspreid over alle locaties. We kozen ervoor om dit jaar een on line introductiebijeenkomst voor hen te organiseren. Zo konden we onze stagiaires kennis laten maken met Interzorg, meer vertellen over de begeleiding en over hoe ze een nadere, fysieke kennismaking op locatie veilig konden laten verlopen.’

Met ondersteuning van de ICT-afdeling en de ervaringen met Microsoft Teams in het onderwijs, werd het een geslaagde bijeenkomst. De stagiaires maakten ook kennis met hun nieuwe collega’s die hen als leercoaches begeleiden. Per sessie deden ongeveer 45 mensen mee. Er werden afspraken gemaakt om de bijeenkomst goed te laten verlopen en een collega hield in de gaten wat er werd gezegd en gevraagd en of vragen goed werden beantwoord.

Stagiaires warm onthaald 2

Margo en Margaretha vonden het best spannend, maar kijken terug op goed georganiseerde sessies: ‘Deelnemers kregen een goede indruk van Interzorg én elkaar. Wij zien stagiaires als volwaardige medewerkers die we boventallig inzetten. Dat betekent dat ze een stagevergoeding krijgen en gebruikmaken van een e-mailadres, interne systemen en de online leeromgeving. Om dat allemaal te regelen, heeft dit keer wel wat meer voeten in aarde gehad dan normaal bij een fysieke bijeenkomsten. Het gaf ons wel een kick om te merken hoe je door snel schakelen toch ook veel mogelijk kunt maken. We kregen in elk geval van de stagiaires terug dat ze het heel duidelijk vonden en dat ze alle vragen gesteld konden worden. Inmiddels zijn ze op 31 augustus begonnen in de beroepspraktijk.’

ZINN: start van een leerzame ontdekkingsreis voor de nieuwe stagiaire
Dit jaar verwelkomt ZINN 127 mbo- en hbo-stagiaires van het Alfa-college, Menso Alting, Noorderpoort en Hanzehogeschool Groningen. Monique Brink, hoofd opleiden en ontwikkelen: ‘We zijn heel blij dat we, ook in deze bijzonder periode met de coronapandemie, zoveel studenten een goede stageplek kunnen bieden’. Normaal gesproken verwelkomt ZINN nieuwe stagiaires met een ontbijtbuffet en een introductieprogramma. Maar in de plaats daarvan is gezocht naar een andere wijze om toch in gezamenlijkheid de stage goed te kunnen starten. Monique vertelt over haar online live event in Microsoft Teams waarin de stagiaires een warm welkom genoten ‘Bestuurder Carry de Niet heette de stagiaires welkom waarna ze in een interactief programma, met verschillende filmpjes, kennis konden maken met leidinggevenden en praktijkopleiders. In de chat was er volop gelegenheid om vragen te stellen’.

Stagiaires warm onthaald 3

Tijdens de online-sessie is uitgebreid ingegaan op de stage met volop nieuwe leerzame ontdekkingen over zichzelf, het vak en de ouderenzorg. Er werd een beeld geschetst van de stage als ontdekkingsreis, waarin stagiaires hun vakmanschap ontwikkelen tot professional in de ouderenzorg. Ook is stil gestaan hoe veilig te werken en zelf een goede corona-check te doen. Studenten zelf waren na afloop enthousiast: ‘Ik ben blij dat ik hier goede begeleiding kan krijgen en voel me gewaardeerd’.

Na deze bijeenkomst zijn de studenten naar hun eigen stageafdeling of thuiszorgteam gegaan voor de verdere introductie op de werkvloer. Monique kijkt terug op een geslaagde introductie: ‘We zijn blij dat we de studenten weer een leerzame stage kunnen bieden. Want waar leer je beter het vak dan in de praktijk!’