Sneller of verder 1

Door Stella Buurma

Alleen ga je sneller
samen kom je verder

Ruim twee jaar ben ik nu al onderdeel van de beweging waarin onderwijs en werkveld in zorg en welzijn in Noord-Nederland dichter tot elkaar komen. Ik zie dat we ons, uiteraard met vallen en opstaan, samen hard maken voor versterking van de arbeidsmarkt om te kunnen blijven voorzien in kwalitatief goede zorg en welzijn. Er worden prachtige initiatieven opgestart en uitgevoerd om het leren en ontwikkelen van onze nieuwe en zittende medewerkers steeds beter te faciliteren. Denk aan gildes en praktijkroutes, leerafdelingen en ketenstages. Ik zie nieuwe leerwegen om te (blijven) voldoen aan de verschillende leerbehoeftes die (aankomende) medewerkers hebben. Dit is hard nodig, want door ontgroening en vergrijzing is het alle hens aan dek om alle professionele (aankomende) medewerkers te boeien en te binden aan onze sector,

Ik zie dat de tijd van ieder voor zich voorbij is. Het huidige en toekomstige zorglandschap vraagt om het verenigen van onze krachten. Ik bemerk veel welwillendheid om kennis en kunde met elkaar te delen, daarin van elkaar te leren en nieuwe manieren te gaan toepassen. Vanuit ZorgpleinNoord probeer ik deze uitwisseling te faciliteren. Door te leren van elkaar hoeven wielen niet (helemaal) opnieuw uitgevonden te worden. Goede praktijken worden gedeeld en krijgen navolging, natuurlijk met de eigen couleur locale. Een goed voorbeeld bij de een is immers helaas zelden een geschikte blauwdruk voor een andere regio.

De samenwerking tussen onderwijs en werkveld werpt steeds meer vruchten af. We leren van elkaar, waarderen elkaar en komen tot mooie co-creaties. Ik zie en merk dat we, door intensief samen te werken, bouwen aan wederzijds vertrouwen. Vertrouwen dat we met elkaar gaan voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar goede zorg beschikbaar is en blijft voor alle mensen die dat nodig hebben. Zolang we open blijven staan voor de ideeën van de ander, we elkaar durven bevragen, naar elkaar luisteren en de uitdagingen samen aangaan, komen we verder. Uit ervaring weet ik: alleen ga je (misschien) sneller, samen kom je verder.

De samenwerking in Leren is altijd stemt mij zeer hoopvol voor de toekomst.