Samen aan het werk voor de beste zorg in de regio 1

Door Jolande Ellenbroek

De zorg wordt zwaarder. Niet alleen neemt de vergrijzing toe, ook de uitstroom van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Daarnaast hebben we te maken met hoog ziekteverzuim en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Kortom, we hebben nogal wat uitdagingen. Samen. Want juist nu is het belangrijk om te zorgen dat we ook in de toekomst kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden. Samen aan het werk voor de beste zorg, zo doen we dat hier in de regio: met elkaar.

Vanuit het besef dat medewerkers in de zorg dag en nacht het verschil maken voor onze cliënten, willen we in de regio een werk- en leerklimaat bieden waarin dit besef optimaal tot zijn recht komt. Die visie is breed gedeeld onder zorgaanbieders  en opleidingsinstituten zoals ROC’s, SBB, hogescholen en universiteiten, maar ook Zorgplein Noord, verzekeraars en gemeentes. Dankzij intensieve samenwerking zetten we ons continu, mét elkaar, in voor een inspirerend werk- en leerklimaat.

Als regionale werkgevers in de zorg werken we met elkaar samen om te zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen gezond, vol energie én met plezier werkt. Met professionele en betrokken collega’s, dat is wat we willen. Dat vraagt afstemming en draagvlak om gezamenlijk op te leiden, verbeteringen door te voeren en samen te kijken naar de invulling van moeilijk vervulbare functies. Er zijn veel mooie initiatieven die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld de gezamenlijke avond-, nacht- en weekenddienst in de wijkverpleging of de oprichting van een TZA Groningen op het gebied van de inzet en het gebruik van zorgtechnologie en domotica.

De coronaperiode heeft ons als bestuurders heel duidelijk gemaakt dat we er voor elkaar zijn en elkaar helpen. Echt fantastisch is dat. Ook nu, na de ergste crisis, zoeken we elkaar op als we vragen hebben over maatregelen met betrekking tot corona. “Hoe doe jij dat nou? Hoe gaat het bij jullie? Lopen jullie hier ook tegenaan?”

Zo zien we dat we op alle niveaus van elkaar leren, gedreven door hetzelfde doel: Samen aan het werk voor de beste zorg en samen het beste willen voor onze mensen, onze cliënten en medewerkers, in de regio!