Ruimte 1

Door Klaas Lindeboom

Ruimte: ik gun het al mijn medewerkers

Wanneer je meer dan 2 meter lang bent, dan heb je de ruimte wel nodig….een bed, kleding, auto’s: alles vraagt extra ruimte. Zo is het ook met teams. Zodra een team meer is dan een verzameling individuen, moet je ruimte maken. Alleen dan kan een team verder groeien. De mooiste metafoor is die van de kookworkshop: de kaders, het recept, de ingrediënten zijn bekend en staan klaar. Wie wat doet wordt op een natuurlijke manier tussen de deelnemers verdeeld. De een is goed in snijden, de ander in de tafel feestelijk dekken, weer een ander vindt het leuk om te assisteren. Zo ontstaat vanzelf een mooie mix van ieders kwaliteiten waardoor de samenwerking excelleert. Opmerkelijk is dat zodra de kok even komt kijken hoe het gaat, menigeen in de stress schiet: ’snij ik wel zoals het moet en ligt het bestek wel op de juiste manier’. Dit is een mooie parallel met hoe het soms in ‘echte’ teams toegaat.

Wij hebben de mond vol van eigenaarschap, zelfsturing, zelforganisatie maar we moeten dan wel durven loslaten en het team zelf de mogelijkheden geven om te ontdekken hoe iets het meest efficiënt, effectief of handig is. Dan pas ontstaat eigenaarschap en adoptie. Vanuit dit perspectief vereist het overtuiging en lef om als verantwoordelijke beleidsmakers de teams ook daadwerkelijk die ruimte te geven én het daarbij horende vertrouwen. Samen werken en samen leren maar ook inzien dat fouten maken daar deel van uitmaakt. Immers: wie maakt geen fouten?

Met mijn lengte heb ik vaak mijn hoofd gestoten. Door zowel letterlijk als figuurlijk meer ruimte te nemen ben ik gegroeid… Ik gun dat al mijn medewerkers ook: ruimte om te groeien, waardoor zij elke dag opnieuw onze cliënten het beste weten te geven.