Zorgorganisaties in Groningen en Drenthe slaan de handen ineen om gezamenlijk masterstudenten Psychologie op te leiden tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). De samenwerking is op donderdag 24 maart jl. in Hoogezand door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd.

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Groningen, Zorggroep Meander en De Hoven zijn initiatiefnemers van deze samenwerking. De andere deelnemende zorgorganisaties zijn De Blanckenborg, Interzorg, Noorderzorg, Oosterlengte, Zonnehuisgroep Noord, Psychiatrie Noord, Dignis en De Trans. Aanleiding van deze brede samenwerking is een groeiende behoefte aan GZ-psychologen, door de toegenomen complexiteit en zwaardere zorgvraag van cliënten. Tevens is er een toenemende behoefte aan ondersteuning van teams en vakinhoudelijke ontwikkeling. “We zien dat de ouderenzorg inhoudelijk een zeer uitdagende sector is voor GZ-psychologen. Onze bewoners hebben te maken met uiteenlopende psychopathologie zoals angst, depressie en psychotrauma. Daarnaast is het belangrijk naasten en zorgteams te kunnen ondersteunen bij ethische dilemma’s en zingeving,” aldus Wilko van den Bergs, Manager Expertise Behandelcentrum van Zorggroep Groningen.

Toenemend aantal studenten kiest voor de zorg
Het is vaak lastig om vacatures voor GZ-psychologen te vervullen. “Gelukkig zien we een toenemende groep masterpsychologen die enthousiast zijn over het werken in de zorg en hier ook bewust voor kiest.” aldus Frank Buisman, Manager Behandeling & Revalidatie bij Zorggroep Meander. Bijna al deze psychologen willen graag de opleiding tot GZ-psycholoog volgen. Echter,  de opleidingsplekken voor deze studie, een combinatie van werken en leren, zijn schaars. Kleinere partijen qua opleidingsgrootte gaan daarom samenwerken om zo voor meer opleidingscapaciteit te zorgen. “Het zal in de toekomst steeds vaker voorkomen dat zorgorganisaties elkaar helpen door middel van dit soort initiatieven’’, aldus Bart Eising, Bestuurder van Psychiatrie Noord. “Hierdoor kunnen we zorgen voor een kwalitatief beter opleidingstraject en dus ook voor betere zorg in de regio.”

Krachten bundelen
Een opleidingstraject tot GZ-psycholoog dient gevolgd te worden vanuit een dienstverband bij een instelling met een praktijkopleiding erkenning. Veel zorgorganisaties kunnen moeilijk voldoen aan de criteria voor deze erkenning. Door de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties wordt het mogelijk om aan de erkenning te voldoen en de krachten te bundelen. Nienke van der Meulen, Manager behandeldienst De Hoven: “Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Voor ons als ouderenzorgorganisatie is het van groot belang dat er voldoende expertise is om het welbevinden van de ouderen in de regio te bevorderen, aangezien het gebied waarin we zorg leveren sterk vergrijst.”