Nieuwe programmaleider Versterken inzet zorgtechnologie 1

Door Femke Nijdam

Ik ben Femke Nijdam. Met ingang van 1 januari van dit jaar ben ik Carola Janssen opgevolgd als programmaleider Versterking inzet zorgtechnologie.

Wie ben ik?
Mijn wortels liggen in een klein Fries dorp in de buurt van Heerenveen. In mijn studietijd ben ik verhuisd naar Groningen, waar ik eerst een bachelor in Pedagogische Wetenschappen heb behaald. Ik heb daarna de studie Sociologie opgepakt; dat bleek mij inhoudelijk veel beter te passen.

Na mijn studie heb ik in verschillende functies gewerkt in de onderwijs- en zorgsector. Sommige mensen kennen mij wellicht van het project gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen (onderdeel van Leren is Altijd), waar ik tot de zomer van 2021 bij betrokken was als projectleider. Op dit moment combineer ik mijn functie bij ZINN met een baan bij GGZ Drenthe. Ik doe daar onderzoek naar de opbrengsten van een samenwerkingsproject rond integrale zorg voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid.

Helaas ben ik nog weinig op locatie geweest. Ik werk voornamelijk vanuit mijn huis in het pittoreske (Groningse) Noordwolde. Hopelijk is het binnenkort weer mogelijk om meer collega’s live te ontmoeten.

Wat ga ik doen?
De komende tijd zal ik mij richten op het voortzetten en afronden van het werk dat Carola voor mij heeft gedaan. Zo worden er de komende maanden nog digicoaches geschoold en lopen er nog een aantal pilotgroepen, waarin er verschillende zorgtechnologieën worden uitgetest en er gewerkt wordt aan een plan van aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden. Een belangrijk punt van aandacht is verder de verkenning van manieren waarop de opbrengsten van de regionale samenwerking rond zorgtechnologie tot nu toe geborgd – en in de toekomst voortgezet – kunnen worden.