Leerpad Alfa – ZINN inspireert! 1

Door Monique Brink

Hoe zorgen we dat we voldoende goed opgeleide medewerkers in de ouderenzorg behouden? ZINN heeft een eigen team Ontwikkeling & Opleiding, die altijd zoekt naar nieuwe opleidingsmethoden. In co-creatie met het Alfa-college is dit schooljaar ‘Leerpad AlfaZINN’ gestart, voor studenten die verzorgende of verpleegkundige willen worden.

Het initiatief
Bijna een jaar geleden is de werkgroep, bestaande uit medewerkers van ZINN en docenten van het Alfa-college, gestart met het ondertekenen van een symbolisch diploma van een toekomstige student. Dit heeft geresulteerd in de huidige start van Leerpad met circa 18 studenten. In Leerpad Alfa – ZINN komen studenten van verschillende niveaus en leerjaren samen bij ZINN in de klas. Gestart wordt nu met niveau 3 verzorgende-ig en niveau 4 verpleegkundige. En op een later moment zal niveau 2 helpende zorg & welzijn ook toegevoegd worden.  

Werkplek = leerplek
De opleiding voltrekt zich midden in de werkpraktijk doordat de studenten theorieles krijgen in een lokaal binnen ZINN. Belangrijk is dat wat de deelnemers leren, gelijk zichtbaar en toepasbaar is in de praktijk. Daarnaast heeft de student veel eigen regie over zijn/haar persoonlijke leerroute. 

Nu BOL, later ook BBL
We starten we nu met een BOL-opleiding. Gekeken wordt nog hoe BBL hierin ook op termijn kan worden opgenomen. De student is elke dag bij ZINN en leert stap voor stap zelfstandig en professioneel te werken. ZINN heeft veel specialismen in huis en kan daardoor studenten divers opleiden en coachen. Met dit project leiden we uiteindelijk goede vakmensen op voor de ouderenzorg nu en in de toekomst, uiteraard met inbegrip van ons ZINN-sausje met hart voor de zorg. 

Begeleiding, coaching
Iedere medewerker heeft een rol in het begeleiden van studenten in de handelingspraktijk, maar speciaal de werkbegeleiders. Een goede coach kent zichzelf en benut zijn/haar talenten en kwaliteiten. Juist daardoor kun je deze goed aan anderen overdragen en bij anderen helpen ontwikkelen. Andersom is het leuk om te ervaren wat je zelf weer kunt leren van de studenten. De werkbegeleiders, aandachtsvelders O&O en de praktijkopleiders volgen daarom ook een eigen leerroute gericht op het vervullen van de coachende rol binnen Leerpad. Samen geven we glans! 

Reis
Leerpad is voor ons een avontuur die we met elkaar aangaan; een reis van het nieuwe leren waarin we een creatief proces doorlopen, experimenten aangaan en al doende leren.  We merken dat we al aardig wat weten: bewust bekwaam zijn. Op andere momenten overheerst het gevoel van niet weten (bewust onbekwaam). Hier ligt de uitdaging en ruimte voor leren, ontwikkelen en vernieuwen. Illustratief is wat Kim Postma, docent van het Alfa-college zegt ‘De huidige groepssamenstelling van de studenten is uniek. De diversiteit van de studenten is groot. Hun achtergrond varieert van vmbo tot mbo niveau 4. Dat maakt dat maatwerk vanaf de eerste dag aan de orde is voor ons. Wij als docenten zijn ook volop aan het leren. Heel erg inspirerend!’ 

Leerpad Alfa – ZINN inspireert! 2