Interview Willeke Werkman 1

Door Cees Oprins

Zonder de R van relatie geen R van resultaat.

1. Willeke Werkman, docent van het Alfa College…
Inderdaad, ik ben al 12 jaar verbonden aan het Alfa-college. Ik geef les aan niveau 1 studenten van de Entree-opleiding en begeleid studenten op hun stage.

2. Hoe ben jij in je functie van docent bij het Alfa College gekomen?
Ik ben gestart als docent bij de opleiding Haarverzorging. Dit heb ik anderhalf jaar gedaan. Ik werd gevraagd voor de functie van docent bij de AKA opleiding (nu heet het Entree). Ik ben gaan kijken en ben er nooit meer weggegaan. Het is een baan waarin geen dag hetzelfde is en het werken met deze doelgroep vind ik geweldig!

3. Jouw focus is: leerlingen/studenten op niveau 1. Waaruit bestaat het leerprogramma zoal?
Ons lesprogramma bestaat uit de vakken Nederlands, rekenen, burgerschap, sport, drama, loopbaan, koken en bakken, werknemersvaardigheden en ICT. De studenten hebben een eigen coach die de student in school begeleidt. Ik ben verantwoordelijk voor het stagegedeelte; ik begeleid studenten naar een passende stageplaats en ben het aanspreekpunt voor stagebegeleiders. Ik kom regelmatig langs en heb gesprekken met studenten en de begeleiding.

Het schooljaar is opgedeeld in 4 periodes, de studenten lopen stage in de periodes 2,3 en 4. In periode 4 doen ze de proeve (praktijkexamen).

4. Heb je veel ‘zij-instromende’ deelnemers?
Je komt voor de Entreeopleiding in aanmerking als je in het VMBO geen diploma hebt behaald. Daarnaast krijgen we Pro-leerlingen en nieuwkomers. De leeftijd varieert tussen 16 tot 27 jaar. Wij krijgen geen zij-instromers.

5. Hoe motiveer jij mensen om te gaan werken in de ouderenzorg/verpleegzorg?
Wij hebben in Hoogeveen 6 profielen: dienstverlening en zorg, retail, horeca, installatie- en constructietechniek, bouwen, wonen en onderhoud en logistiek. De studenten volgen een algemeen programma op school en kiezen een stage binnen het profiel waarin zij verder willen. De Entree-opleiding is een 1- jarige opleiding, de studenten kunnen in dat jaar zich oriënteren of ze de juiste profielkeuze hebben gemaakt. Er zijn twee uitstroomrichtingen: naar werk of doorleren. Het is mogelijk dat een student die doorstroomt naar niveau 2 toch een ander profiel kiest.

De motivatie van studenten om in de ouderenzorg stage te gaan lopen komt uit henzelf. Door gesprekken en een goede voorlichting van verschillende profielen maken zij zelf hun keuze. Studenten worden dus niet ‘gepusht’ om een bepaald profiel te kiezen, hier zijn zij vrij in.

6. Heb je tips voor organisaties rond de inzet van medewerkers met niveau 1?
Ons belangrijkste motto binnen de Entree-opleiding is: zonder de R van relatie geen R van resultaat. Leer de student kennen, geef hem/haar aandacht en schenk hem/haar vertrouwen. Pas als iemand zich veilig voelt is hij/zij in staat om te leren.