Interview Ida Grasdijk 1

Door Cees Oprins

Van leren krijg je nooit genoeg!

Ida Grasdijk is directeur-bestuurder van ZorgpleinNoord, het werkgeversverband van zorg en welzijn in Noord-Nederland. Samen met aangesloten organisaties, het onderwijs en de overheid werken we aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zorg en welzijn in Groningen, Friesland en Drenthe. Zo dragen we bij aan een regio waar het goed leven is, nu en in de toekomst.

Interview Ida Grasdijk 2

Wat zijn volgens jou momenteel de belangrijkste uitdagingen voor zorg- en welzijnsorganisaties?
Kenmerkend voor medewerkers in onze sector is dat men hart heeft voor de mens in de cliënt. Vanuit een persoonlijke gedrevenheid kiest men voor werken in de zorg & welzijn. Als je er goed over nadenkt, hoe bijzonder is dat. Dat men, al dan niet met een opleiding, zoveel tijd en energie stopt in het verlenen van zorg en aandacht aan de medemens.  Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers! Werkgevers en werknemers willen het allerbeste en daarom is tijd nodig voor persoonlijke aandacht, verzorging en ontspanning. Door de demografische opbouw van onze bevolking en de hoogconjunctuur ontbreekt het aan én voldoende én voldoende gekwalificeerd personeel. Een grote kwestie voor de zorg- en welzijnsorganisaties. De vraag is hoe wij nu en in de toekomst gezamenlijk kunnen voldoen aan een toekomstbestendige en duurzame zorgeconomie.

Denk jij in kansen of in bedreigingen?
Ik heb er een hekel aan om in bedreigingen te denken. Natuurlijk zie ik bedreigingen om mij heen en het is niet zo dat ik daar af en toe flink van schrik of mij daar geen zorgen over maak. Maar de kunst is om daar niet in te blijven hangen. Bedreigingen geven mij de inspiratie om anders te denken en datgene te doen wat niet voor de hand ligt. Soms erg ongemakkelijk voor mijn omgeving en ook spannend voor mijzelf. De olifantenpaadjes die al vaak beproefd zijn, hoef ik niet nog een keer te bewandelen. Ik geniet van samenwerking met een team waar creativiteit in zit om kansen te wegen en te benutten.

Hoe draagt ZorgpleinNoord bij aan het aanpakken van de vraagstukken?
Zorgplein Noord zorgt voor arbeidsmarktgegevens op basis van onderzoek. Daarmee wordt de urgentie om in actie te komen gestimuleerd. Maar het gaat niet alleen om feiten en cijfers. Het gaat vooral over of wij in staat zijn om gezamenlijk toe te werken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De specifieke arbeidsmarktvraagstukken in de noordelijke regio en per branche kunnen gezien worden als communicerende vaten. Geen enkele zorgaanbieder kan het arbeidsmarktvraagstuk zelfstandig oplossen. In tegenstelling tot brancheorganisaties acteert ZorgpleinNoord branche- en regio-overstijgend. Met het aanjagen, ondersteunen en verbinden van netwerken biedt ZorgpleinNoord haar brede achterban de mogelijkheid om van elkaar te leren en de vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is daar een voorbeeld van.

Zijn de vraagstukken in Noord Nederland anders dan elders?
De vraagstukken in Noord-Nederland zijn niet anders, maar de samenwerking in Noord-Nederland is naar mijn mening anders. Wij kennen elkaar en hebben een ander idee over samenwerken. Wellicht is dat ingegeven door onze historie van ‘noaberschap’ dat kenmerkend is voor een rurale omgeving.

Wat roept het woord ‘leren’ bij jou op?
Van leren krijg je nooit genoeg. Het is zo’n enorme verrijking om dingen te mogen weten, je eigen te kunnen maken en dat wat je geleerd hebt te kunnen toepassen. Met de wijsheid van nu zou ik soms willen dat ik vroeger veel bewuster was geweest van wat er allemaal te halen valt. Wat ik iedereen gun is om je kennis te verbreden, maakt niet uit of dat voor een professioneel proces is of voor een hobby. Het geeft gewoon een heel goed gevoel en schept zelfvertrouwen.

Waar denk je dat aanbieders van zorg en welzijn over tien jaar staan?
Er is niets zo moeilijk dan het kijken in de toekomst en helaas beschik ik niet over een glazen bol. Ik hoop dat zorg- en welzijnsorganisaties een stap hebben gemaakt in het ‘anders’ inrichten van de werkprocessen. Dat er tussen de verschillende branches meer aanvullend wordt samengewerkt en dat er minder rigide wordt omgegaan met het oerwoud aan regels.

Zelf hoop ik dat wij in staat zijn met z’n allen een regiovisie neer te leggen over de toekomst van zorg & welzijn voor de regio Noord-Nederland,