Interview Dirk de Jonge 1

Door Cees Oprins

Interview Dirk de Jonge 2

Afleren maakt ruimte voor leren

Dirk de Jonge is teamleider Noord Oost Nederland, Zorg, Welzijn en Sport van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zijn werk is om samen met zijn team te zorgen voor de best mogelijke beroepspraktijkvorming (BPV) voor studenten. SBB zet zich in voor aantrekkelijke werkplekken voor studenten met uitzicht op een baan.

SBB

Calibris is nog een bekende naam. Wat is er veranderd?
We zijn nu één organisatie voor alle sectoren. Dit verschaft duidelijkheid aan het werkveld én aan het onderwijs. Ook sectoren kunnen van elkaar leren! Thema’s als een leven lang ontwikkelen en verbetering van de kwaliteit van leren in de praktijk, werken we nu uit in en voor alle sectoren. De behoefte daaraan is groot!

Zorg

Waaruit bestaat jouw betrokkenheid bij zorg?
De zorg kent een enorme dynamiek. De handelingspraktijk vraagt om andere en nieuwe competenties. Afleren en leren gaan hand in hand, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dit vergt andere manieren van leren en ontwikkelen. Gezamenlijk – organisaties, onderwijs, wij – moeten we hiervoor de juiste voorwaarden en mogelijkheden scheppen en oog en oor hebben voor het bieden van een aantrekkelijk leerklimaat.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste behoeften en vragen bij zorgorganisaties?

Denk jij in kansen of in bedreigingen?
Ik ben gewend om zo veel mogelijk in kansen te denken. Juist door de genoemde dynamiek zijn die er meer dan voldoende. Ik heb niet voor niets al iets gezegd over afleren. Ik denk dat het vooral in de zorg belangrijk is om los te komen van het oude en bekende en open te staan voor andere en nieuwe eisen. Leren gaat alle kanten op. Ik ben ervan overtuigd dat huidige medewerkers ook veel van studenten kunnen leren.

Op welke manier haakt SBB daarop in?
SBB probeert het van elkaar en met elkaar leren te stimuleren: formeel en informeel. Het formele leren maken we steeds toegankelijker voor alle doelgroepen. De MBO-certificaten die al ontwikkeld zijn – en daar gaan we mee door – zijn daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kunnen MBO-kwalificaties steeds flexibeler worden geleerd en behaald, waardoor medewerkers in de handelingspraktijk (sneller, beter) inzetbaar zijn.

Zijn de vraagstukken in Noord Nederland anders dan elders?
Nee, volgens mij niet. Er zijn wel accentverschillen, maar gemiddeld genomen zijn de vraagstukken niet anders.

Leren

Wat roept het woord ‘leren’ bij jou op?
In eerdere antwoorden die ik gaf, schemert het wel door. Leren is (ook) afleren: kunnen loslaten, open staan voor nieuwe kennis en inzichten. Daarnaast hecht ik veel waarde aan het informele leren dat veelal plaatsvindt op de werkplek. Op dit vlak laten we nog heel veel liggen!

Wat wens je zorgorganisaties toe?
Ik adviseer ze te investeren in goede begeleiding van het praktijkleren. Mijn aanbeveling daarbij is veel aandacht te hebben voor het leerklimaat. Daarmee stimuleer je leergierigheid en leg je het fundament voor het binden en boeien van werknemers. Leren zit bij ons allen in de genen. De kunst is om er optimaal gebruik van te maken.

Website: www.s-bb.nl