Een coachende stijl 1

Door Herma Fridrichs

Een coachende stijl: zelfs in crisistijd

Nu ik toekom aan het schrijven van deze column verkeren de vvt-organisaties in de provincie Groningen in heftig vaarwater. We bevinden ons midden in de 2e coronagolf die dit keer ongenadig hard toeslaat in de verpleeghuizen. Ik beleef dit als een tijd waarin mijn stijl wordt bepaald door crisismanagement; korte instructies, duidelijke richtlijnen en snelheid van handelen, dat is het devies. Het is pompen of verzuipen. Het aannemen van een coachende rol zou, juist in deze tijd, zo goed kunnen helpen om de focus even weer op de juiste zaken te zetten. Maar helaas, voor van alles hebben of maken we tijd, maar niet voor coaching van onszelf en onze medewerkers.

Toch heb ik deze maand twee uurtjes uitgetrokken voor een coachende sessie. In het kader van mijn accreditatie doe ik dat regelmatig. En wat is het fijn om even je zorgen en dilemma’s te kunnen bespreken met iemand die oprecht geïnteresseerd is in wie je bent en waarom je denkt en doet zoals je doet. Het helpt me dingen weer in perspectief te zien, de kerk weer midden in het dorp te zetten en met beide voeten in de klei te gaan staan. En opeens wordt het dan weer lichter aan de horizon en zijn complexe zaken weer goed te overzien.

De tijd dat coaching bedoeld was voor disfunctionerende medewerkers hebben we hopelijk voorgoed achter ons gelaten. Binnen onze organisatie coachen we elkaar én, in sommige gevallen, door het inschakelen van een externe professionele coach. Het toepassen van coachende werkvormen heeft toegevoegde waarde voor ieders werkplezier en daarmee voor het leefplezier van de cliënten. Bovendien sluit coaching aan bij wat voor ons één van de pijlers is van hoe we samenwerken: op basis van onderling respect, elkaar zien en elkaar verstaan. Vertrouwen is de basis van onze onderlinge omgangsvormen en daarmee tevens een passende grondslag voor het coachen. Leren is altijd, dat is inmiddels wel ingeburgerd. Maar het bewerkstelligen van een coachende atmosfeer is een manier om elkaar op weg te helpen, elkaar te ondersteunen én om te kunnen zeggen: samen komen we over de hoogste bergen heen en overwinnen we de diepste dalen. Zelfs in crisistijd