Leven lang ontwikkelen

Ontwikkelingen in ons werkveld en om ons heen vragen om professionals die zich blijven ontwikkelen. We zien dat werkgevers meer en meer op zoek zijn naar specifieke competenties, waarbij de gevraagde opleiding niet altijd meer diplomagericht is. Een baan is al lang niet meer voor het leven; een switch van een huidig beroep naar een nieuw beroep komt steeds vaker voor. Om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken is flexibiliteit vanuit de opleiding geboden. De focus van het onderwijs moet hierbij liggen op datgene dat de professionals nog moeten leren. Dit vraagt om een optimale afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Binnen de Academie Verpleegkunde (SAVK) van de Hanzehogeschool Groningen wordt gewerkt aan een flexibel curriculum waarbij de voltijds- en deeltijdsstudenten hetzelfde curriculum volgen. Tevens worden de minoren doorontwikkeld en krijgen studenten veel vrijekeuzeruimte gedurende de opleiding. We gaan van een aanbod- naar een vraaggerichte opleiding. Want hoe je straks je studie doorloopt, bepaal je als student grotendeels zelf: jouw ambitie, de bij jou passende leerroute.

Ons doel hiermee is om de zelforganiserende professional af te leveren die als vanzelfsprekend de PDCA-cyclus doorloopt. Dit willen we bereiken met een flexibel curriculum.  Wij willen studenten meer mogelijkheden geven om zelf regie te nemen op de ontwikkeling van hun professionele identiteit. Hierdoor stimuleren we de zelforganiserende professional: Iemand die goed weet wat hij wil, waar hij staat, reflecteert op zichzelf en zijn handelen en weet wat hij nodig heeft en die de regie heeft op het eigen leerproces.

Passende leerroutes en keuzemodules
De keuzemodules die we aanbieden in het huidige curriculum, worden verder uitgebreid en ontwikkeld. Dit sluit ook aan bij de zelforganiserende professional.  In de propedeutische fase is het belangrijk dat de student het beroepsbeeld helder krijgt, zodat hij of zij daarna zelf invulling kan geven aan deze vrijekeuzeruimte. Zo creëren we voor alle studenten een passende leerroute die aansluit bij zijn of haar wensen. Dit kan gericht zijn op een verbreding of verdieping van eerder opgedane kennis, of heel specifiek gericht op een minor ter voorbereiding op een vervolgopleiding.

Toename behoefte multidisciplinaire bijdrage aan de maatschappij
Dat betekent dat we flexibele leerroutes inrichten en naast de specifieke discipline, steeds meer interdisciplinair opleiden. De maatschappelijke transities vragen professionals die zich blijvend willen ontwikkelen en niet slechts vanuit één discipline.

Erkende kwalificaties
We zorgen er ook samen met onderwijspartners in de noordelijke regio voor dat doorstroom en switchen tussen verschillende opleiders eenvoudiger wordt. Iedereen die een opleiding, cursus of studieonderdeel succesvol afrondt, ontvangt daarvoor een erkende kwalificatie. Daarmee borgen we de door de maatschappij en werkgevers gevraagde kwaliteit en geven we de student de garantie dat het geleerde waarde heeft op de arbeidsmarkt.

Jannet Doornbos

“Doordat ik eigen regie op m’n leerproces krijg, ontwikkel ik me tot een kritische professional, en laat ik meer het pleasende studentengedrag los.”

Tineke de Jong

“Door mee te doen aan Fastswitch heb ik een totaal nieuw leven gekregen omdat ik weer kan en mag leren.”

Jan van der Laan

“Door dit flexibele onderwijs maak ik kennis met de verschillende werkvelden binnen de zorg zodat ik goed weet welke zorgorganisatie bij me past.”